bratunac

Općina Bratunac

Svetog Save 88
75420 Bratunac
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 56 411 085
e-mail: bratopst@teol.net

Načelnici:

2004 – 2008: Nedeljko Mlađenović (SDS)

2008 – 2012: Nedeljko Mlađenović (Zajedno za Bratunac- SDS, DNS, SRS RS, SP)

2012 – 2016: Nedeljko Mlađenović (SDS)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bjelovac
 2. Borići-Podgradac
 3. Bratunac 1
 4. Bratunac 2
 5. Fakovići
 6. Glogova
 7. Hranča
 8. Ježestica
 9. Konjević Polje
 10. Krasanpolje
 11. Kravica
 12. Mihaljevići
 13. Moštanice
 14. Osamsko
 15. Pilana
 16. Pobrđe
 17. Podčauš
 18. Polom
 19. Repovac
 20. Selišta
 21. Slapašnica
 22. Suha
 23. Tegare
 24. Voljavica
 25. Zagoni-Blječeva
 26. Zalužje-Biljača
 27. Žlijebac

U okviru projektnih aktivnosti, u Bratuncu je 16. oktobra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Srebrenica i Bratunac ima dobru ekspanziju poljoprivrede, osobito u proizvodnji bobičastog voća čija je potražnja jako velika i cijela proizvodnja ide u izvoz u zemlje Europske unije. Kao u Trebinju, te općine nemaju naknadu za korištenje vodnih resursa i potopljeno zemljište za izgradnju hidroelektrana na Drini i Republika Srbija duguje milijune KM ovim općina kao naknadu. Pozitivno je da je Vijeća ministara BiH pokušava pregovarati sa Srbijom oko povrata duga ovim općinama i poštenoj godišnjoj naknadi.
 • Stanovnici ovih općina ima dodatni teret koji se još uvijek može osjetiti za ratne zločine i genocid počinjene na području ove dvije općine
 • Sudionici sastanka rekli su da je centralizacija moći i politike veliki problem kada se radi o entitetu Republika Srpska, te da sva sredstva idu u razvoj centra moći i male općine su zanemarene a ulaganje u razvoj su veoma mala.
 • Veliki je broj siromašnih ljudi u socijalnoj potrebi bez socijalne pomoći ili drugih primanja – izraženo siromaštvo kod velikog broja ljudi; jedni žive odlično a drugi nemaju osnovna sredstva za život)
 • Zdravstvo – pristup (neuvažavanje), usluge (nestručnost, slaba organizacija, korupcija – ne možete obaviti operativni zahvat ako nećete platiti – nema operacije bez dodatnog novca liječnicima), preduge liste čekanja, nema općeg liječenja stanovništva na cijeloj teritoriji BiH, ljudi se sami liječe jer zdravstveni sustav je spor i korumpiran
 • Prirodni resurs ljekovite vode banja Guber propada jer je koncesija za korištenje zaustavljena iz Banja Luke (Austrija imala koncesiju)
 • SASE – rudnici srebra i zlata neiskorišteni
 • šuma se nekontrolirano siječe, nedovoljno pošumljavanje, zbog sječe šume ugroženi izvori pitke vode („Mile piše kredom, ode šuma redom), sijeku se i privatne šume, prijavljivali općinskom inspektoru i entitetskoj inspekciji bez rezultata, korupcija izražena u ovom sektoru
 • Sloboda govora je ograničena, prisutna diskriminacija na nacionalnoj osnovi, politika i političari sve diktiraju (smijenjen direktor Doma zdravlja)
 • Srebrenicom upravljaju ljudi koji ne žive u Srebrenici
 • Boračka pitanja nisu riješena u RS, nema ujednačene politike i rješenja za probleme boraca i ratnih invalida
 • Zakoni se ne provode, nismo ravnopravni pred zakonom
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo jednog predsjednika i ljude kojima se ne može manipulirati
 • Ustavne promjene su neophodne – trebaju nam samo dvije razine vlasti i to lokalna i državna, sve nadležnosti prenijeti na ove dvije razine, izgraditi jake i odgovorne institucije
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, račune, prihode, urede, opremu za rad, koordinatora, podršku općine (traže nas samo pred izbore) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Problemi stanovnika u MZ: loša infrastruktura, nezaposlenost, nepotizam, korupcija, smanjenje nataliteta, odlazak mladih ljudi, poplave i klizišta, nema komunikacije sa upravom, stranačko djelovanje MZ (u vijeća MZ imenovani ljudi); aktivnosti u MZ je sve manje, općinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ. MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore; Rasprave o projektima koji se provode u MZ nema niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO
 • Organizirate ovakve sastanke za mlade ljude na fakultetima
 • Statut OO Bratunac nema dijela Mjesna samouprava, Statut općine nije u skladu sa Zakonom RS
 • Strategija razvoja donesena bez sudjelovanja MZ, strategija razvoja za Bartunac se piše u Banja Luci
 • Raspodjela sredstava iz općinskog proračuna za NVO odvija se bez jasnih kriterija
 • Upravljanje i korištenje prirodnih resursa

 

Zaključak sudionika u obje općine – Položaj jedinica lokalne samouprave loš

 • Obveze općina nisu u razmjeri s prihodima
 • Ne raspolažu svojim resursima niti dobivaju adekvatnu naknadu za korištenje istih
 • Općine nemaju utjecaja na dodjelu koncesija na svom prostoru
 • Ne mogu ostvariti pravo na regionalnu suradnju
 • Nemaju pristupa Ustavnom sudu BiH
 • Nedostatak domaćih stručnih kapaciteta
 • Ne postoji posebna služba za lokalnu samoupravu u Federaciji BiH
 • Nisu zaštićene financijski slabije općine
 • Ne provodi se europski princip supsidijarnosti

RAZVOJ ZAJEDNICE PODJEDNAKO JE VAŽAN ŽENAMA I MUŠKARCIMA

 Autor: Udruženje „Forum žena“ Bratunac

 

Organizacije žena u Bratuncu pokretači lokalne zajednice

Opština Bratunac se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i spada u red nerazvijenih opština. Stanovništvo koje živi u 27 mjesnih zajednica čine interno raseljena lica, izbjeglice, povratnici i domicilno stanovništvo. Usled ratnih događaja i stradanja muškog dijela populacije više od polovine stanovništva čine žene. Patrijarhalna uloga žene i dominantna uloga muškarca u porodici odražava se i na položaj i učešće žena u društvu i zajednici. Organizacije žena koje djeluju na području opštine Bratunac značajno doprinose većoj vidljivosti žena, ostvarivanju i zaštiti ženskih ljudskih prava kroz razvoj poljoprivrede, javni život, neformalno obrazovanje i bolju informisanost.

Zajednički rad i djelovanje pet ženskih organizacija civilnog društva, uz saradnju sa lokalnim organima vlasti doprinijeli su da žene imaju aktivniju ulogu u naprijed navedenim oblastima.

Naše zajedničko djelovanje je dalo rezultat da smo kroz izbore za Savjete mjesnih zajednica u januaru 2014. godine, doprinijeli povećanom broju mladih obrazovanih žena i djevojaka da se kandiduju, biraju i budu birane za članove/ce Savjeta mjesnih zajednica.

Uloženi trud je dao konkretan vidan rezultat da je u Savjete mjesnih zajednica izabrano 23 % žena i djevojaka, što je napredak u odnosu na prethodni period gdje su žene bile zastupljene u radu Savjeta sa 4 %.

 

Saradnja Savjeta mjesnih zajednica i organizacija civilnog društva

Veća participacija žena i mladih dala je pozitivne rezultate u odredjivanju prioriteta u njihovim lokalnim zajednicama, implementaciji infrastrukturnih projekata, većoj transparentnosti rada Savjeta mjesnih zajednica, dostupnosti i protoku informacija među stanovništvom.

Nakon majskih poplava 2014. godine, distribucija humanitarne pomoći se odvijala preko Savjeta mjesnih zajednica, a žene i mladi su aktivno bili uključeni u rad civilne zaštite.

Članovi/ce Savjeta, informacije o procjeni štete su dostavili građanima/kama, a u tri mjesne zajednice, nakon žalbi od stane Savjeta i građana/ki urađena je revizija popisane i procijenjene štete.

Poboljšani uslovi za razvoj poljoprivrede vidljivi su u seoskim mjesnim zajednicama, gdje mladi bračni parovi podižu plantaže jagodičastog voća. Postavljanje solarnih panela i sistema za navodnjavanje u tri mjesne zajednice će doprinijeti većoj, kvalitetnijoj proizvodnji i lakšem navodnjavanju plantaža jagodičastog voća.

Sredstva od eksploatacije prirodnih bogatstava (sječa šuma) predviđena razvoju lokalne zajednice koriste se za prioritete, koji su određeni od strane Savjeta, uz aktivnu ulogu svih gradjana/ki.

Zajedničkim djelovanjem organizacija civilnog društva, lokalne uprave i Savjeta mjesnih zajednica doprinosimo povećanju transparentnosti i efikasnosti rada svih aktera društveno političkog života.

 

(Članak je na jeziku autora i na ovoj stranici dat je na dva pisma)

Preporuke Opštinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Budući da mjesne zajednice u RS nisu pravne osobe, tj. nisu registrirane, nemaju identifikacijski broj i bankovni račun, predlažemo da opštine i gradovi pokrenu inicijativu na razini RS-a za ponovnim uspostavljanjem statusa mjesne zajednice kao pravne osobe kako bi mogle samostalno raditi na rješavanju potreba i problema lokalnog stanovništva.
 • Dok se status MZ ne promijeni, predlažemo da opštinska uprava otvori podračun za projekte mjesnih zajednica a da opštinske službe u njihovo ime izrađuju aplikacije i projekte te na taj način namaknu sredstva iz domaćih i inozemnih izvora sredstava.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine trebaju provoditi nestranačke izbore za Savjete MZ tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate u Savjete MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od opštinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine ili upravi.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine treba svoje MZ osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izradi planova i projekata, upravljanju projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti, suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Opštinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnica/načelnik i/ili predsjednik OS;
 • Načelnica/načelnik, pomoćnici, predsjednik OS i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Opštinske Skupštine kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Opština i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Opštinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Opštinski budžet i financiranje MZ
 • Nacrt opštinskog budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Opštinske uprave;
 • Prilikom izrade opštinskog budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Opština bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Opštinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Opština;
 1. Pri opštinskoj Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta sekretara u MZ ili jednog sekretara za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/lične karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Opštine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Opštinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti opštinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju sarađivati sa Savjetima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Svetog Save 88
75420 Bratunac
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 56 411 085
e-mail: bratopst@teol.net

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Nedeljko Mlađenović (SDS)

2008 – 2012: Nedeljko Mlađenović (Zajedno za Bratunac- SDS, DNS, SRS RS, SP)

2012 – 2016: Nedeljko Mlađenović (SDS)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bjelovac
 2. Borići-Podgradac
 3. Bratunac 1
 4. Bratunac 2
 5. Fakovići
 6. Glogova
 7. Hranča
 8. Ježestica
 9. Konjević Polje
 10. Krasanpolje
 11. Kravica
 12. Mihaljevići
 13. Moštanice
 14. Osamsko
 15. Pilana
 16. Pobrđe
 17. Podčauš
 18. Polom
 19. Repovac
 20. Selišta
 21. Slapašnica
 22. Suha
 23. Tegare
 24. Voljavica
 25. Zagoni-Blječeva
 26. Zalužje-Biljača
 27. Žlijebac
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Bratuncu je 16. oktobra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Srebrenica i Bratunac ima dobru ekspanziju poljoprivrede, osobito u proizvodnji bobičastog voća čija je potražnja jako velika i cijela proizvodnja ide u izvoz u zemlje Europske unije. Kao u Trebinju, te općine nemaju naknadu za korištenje vodnih resursa i potopljeno zemljište za izgradnju hidroelektrana na Drini i Republika Srbija duguje milijune KM ovim općina kao naknadu. Pozitivno je da je Vijeća ministara BiH pokušava pregovarati sa Srbijom oko povrata duga ovim općinama i poštenoj godišnjoj naknadi.
 • Stanovnici ovih općina ima dodatni teret koji se još uvijek može osjetiti za ratne zločine i genocid počinjene na području ove dvije općine
 • Sudionici sastanka rekli su da je centralizacija moći i politike veliki problem kada se radi o entitetu Republika Srpska, te da sva sredstva idu u razvoj centra moći i male općine su zanemarene a ulaganje u razvoj su veoma mala.
 • Veliki je broj siromašnih ljudi u socijalnoj potrebi bez socijalne pomoći ili drugih primanja – izraženo siromaštvo kod velikog broja ljudi; jedni žive odlično a drugi nemaju osnovna sredstva za život)
 • Zdravstvo – pristup (neuvažavanje), usluge (nestručnost, slaba organizacija, korupcija – ne možete obaviti operativni zahvat ako nećete platiti – nema operacije bez dodatnog novca liječnicima), preduge liste čekanja, nema općeg liječenja stanovništva na cijeloj teritoriji BiH, ljudi se sami liječe jer zdravstveni sustav je spor i korumpiran
 • Prirodni resurs ljekovite vode banja Guber propada jer je koncesija za korištenje zaustavljena iz Banja Luke (Austrija imala koncesiju)
 • SASE – rudnici srebra i zlata neiskorišteni
 • šuma se nekontrolirano siječe, nedovoljno pošumljavanje, zbog sječe šume ugroženi izvori pitke vode („Mile piše kredom, ode šuma redom), sijeku se i privatne šume, prijavljivali općinskom inspektoru i entitetskoj inspekciji bez rezultata, korupcija izražena u ovom sektoru
 • Sloboda govora je ograničena, prisutna diskriminacija na nacionalnoj osnovi, politika i političari sve diktiraju (smijenjen direktor Doma zdravlja)
 • Srebrenicom upravljaju ljudi koji ne žive u Srebrenici
 • Boračka pitanja nisu riješena u RS, nema ujednačene politike i rješenja za probleme boraca i ratnih invalida
 • Zakoni se ne provode, nismo ravnopravni pred zakonom
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo jednog predsjednika i ljude kojima se ne može manipulirati
 • Ustavne promjene su neophodne – trebaju nam samo dvije razine vlasti i to lokalna i državna, sve nadležnosti prenijeti na ove dvije razine, izgraditi jake i odgovorne institucije
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, račune, prihode, urede, opremu za rad, koordinatora, podršku općine (traže nas samo pred izbore) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Problemi stanovnika u MZ: loša infrastruktura, nezaposlenost, nepotizam, korupcija, smanjenje nataliteta, odlazak mladih ljudi, poplave i klizišta, nema komunikacije sa upravom, stranačko djelovanje MZ (u vijeća MZ imenovani ljudi); aktivnosti u MZ je sve manje, općinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ. MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore; Rasprave o projektima koji se provode u MZ nema niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO
 • Organizirate ovakve sastanke za mlade ljude na fakultetima
 • Statut OO Bratunac nema dijela Mjesna samouprava, Statut općine nije u skladu sa Zakonom RS
 • Strategija razvoja donesena bez sudjelovanja MZ, strategija razvoja za Bartunac se piše u Banja Luci
 • Raspodjela sredstava iz općinskog proračuna za NVO odvija se bez jasnih kriterija
 • Upravljanje i korištenje prirodnih resursa

 

Zaključak sudionika u obje općine – Položaj jedinica lokalne samouprave loš

 • Obveze općina nisu u razmjeri s prihodima
 • Ne raspolažu svojim resursima niti dobivaju adekvatnu naknadu za korištenje istih
 • Općine nemaju utjecaja na dodjelu koncesija na svom prostoru
 • Ne mogu ostvariti pravo na regionalnu suradnju
 • Nemaju pristupa Ustavnom sudu BiH
 • Nedostatak domaćih stručnih kapaciteta
 • Ne postoji posebna služba za lokalnu samoupravu u Federaciji BiH
 • Nisu zaštićene financijski slabije općine
 • Ne provodi se europski princip supsidijarnosti
+ Glas lokalne zajednice

RAZVOJ ZAJEDNICE PODJEDNAKO JE VAŽAN ŽENAMA I MUŠKARCIMA

 Autor: Udruženje „Forum žena“ Bratunac

 

Organizacije žena u Bratuncu pokretači lokalne zajednice

Opština Bratunac se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i spada u red nerazvijenih opština. Stanovništvo koje živi u 27 mjesnih zajednica čine interno raseljena lica, izbjeglice, povratnici i domicilno stanovništvo. Usled ratnih događaja i stradanja muškog dijela populacije više od polovine stanovništva čine žene. Patrijarhalna uloga žene i dominantna uloga muškarca u porodici odražava se i na položaj i učešće žena u društvu i zajednici. Organizacije žena koje djeluju na području opštine Bratunac značajno doprinose većoj vidljivosti žena, ostvarivanju i zaštiti ženskih ljudskih prava kroz razvoj poljoprivrede, javni život, neformalno obrazovanje i bolju informisanost.

Zajednički rad i djelovanje pet ženskih organizacija civilnog društva, uz saradnju sa lokalnim organima vlasti doprinijeli su da žene imaju aktivniju ulogu u naprijed navedenim oblastima.

Naše zajedničko djelovanje je dalo rezultat da smo kroz izbore za Savjete mjesnih zajednica u januaru 2014. godine, doprinijeli povećanom broju mladih obrazovanih žena i djevojaka da se kandiduju, biraju i budu birane za članove/ce Savjeta mjesnih zajednica.

Uloženi trud je dao konkretan vidan rezultat da je u Savjete mjesnih zajednica izabrano 23 % žena i djevojaka, što je napredak u odnosu na prethodni period gdje su žene bile zastupljene u radu Savjeta sa 4 %.

 

Saradnja Savjeta mjesnih zajednica i organizacija civilnog društva

Veća participacija žena i mladih dala je pozitivne rezultate u odredjivanju prioriteta u njihovim lokalnim zajednicama, implementaciji infrastrukturnih projekata, većoj transparentnosti rada Savjeta mjesnih zajednica, dostupnosti i protoku informacija među stanovništvom.

Nakon majskih poplava 2014. godine, distribucija humanitarne pomoći se odvijala preko Savjeta mjesnih zajednica, a žene i mladi su aktivno bili uključeni u rad civilne zaštite.

Članovi/ce Savjeta, informacije o procjeni štete su dostavili građanima/kama, a u tri mjesne zajednice, nakon žalbi od stane Savjeta i građana/ki urađena je revizija popisane i procijenjene štete.

Poboljšani uslovi za razvoj poljoprivrede vidljivi su u seoskim mjesnim zajednicama, gdje mladi bračni parovi podižu plantaže jagodičastog voća. Postavljanje solarnih panela i sistema za navodnjavanje u tri mjesne zajednice će doprinijeti većoj, kvalitetnijoj proizvodnji i lakšem navodnjavanju plantaža jagodičastog voća.

Sredstva od eksploatacije prirodnih bogatstava (sječa šuma) predviđena razvoju lokalne zajednice koriste se za prioritete, koji su određeni od strane Savjeta, uz aktivnu ulogu svih gradjana/ki.

Zajedničkim djelovanjem organizacija civilnog društva, lokalne uprave i Savjeta mjesnih zajednica doprinosimo povećanju transparentnosti i efikasnosti rada svih aktera društveno političkog života.

 

(Članak je na jeziku autora i na ovoj stranici dat je na dva pisma)

+ Preporuke

Preporuke Opštinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Budući da mjesne zajednice u RS nisu pravne osobe, tj. nisu registrirane, nemaju identifikacijski broj i bankovni račun, predlažemo da opštine i gradovi pokrenu inicijativu na razini RS-a za ponovnim uspostavljanjem statusa mjesne zajednice kao pravne osobe kako bi mogle samostalno raditi na rješavanju potreba i problema lokalnog stanovništva.
 • Dok se status MZ ne promijeni, predlažemo da opštinska uprava otvori podračun za projekte mjesnih zajednica a da opštinske službe u njihovo ime izrađuju aplikacije i projekte te na taj način namaknu sredstva iz domaćih i inozemnih izvora sredstava.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine trebaju provoditi nestranačke izbore za Savjete MZ tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate u Savjete MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od opštinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine ili upravi.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine treba svoje MZ osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izradi planova i projekata, upravljanju projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti, suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Opštinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnica/načelnik i/ili predsjednik OS;
 • Načelnica/načelnik, pomoćnici, predsjednik OS i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Opštinske Skupštine kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Opština i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Opštinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Opštinski budžet i financiranje MZ
 • Nacrt opštinskog budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Opštinske uprave;
 • Prilikom izrade opštinskog budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Opština bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Opštinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Opština;
 1. Pri opštinskoj Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta sekretara u MZ ili jednog sekretara za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/lične karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Opštine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Opštinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti opštinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju sarađivati sa Savjetima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.