bugojno

Općina Bugojno

307. Motorizovane brigade 92
70230 Bugojno
Srednjebosanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 251 444
e-mail: bugojno@bih.net.ba

Načelnici:

2004 – 2008: Hasan Ajkunić (SDA)

2008 – 2012: Hasan Ajkunić (SDA)

2012 – 2016: Hasan Ajkunić (nezavisni kandidat)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bristovi
 2. Bunta
 3. Centar I
 4. Centar Ii
 5. Crniće- Vrpeć
 6. Čipuljić
 7. Drvetine
 8. Gaj
 9. Glavice
 10. Golo Brdo
 11. Gorica
 12. Goruša
 13. Gračanica
 14. Kandija
 15. Karadže
 16. Kopčić
 17. Lug
 18. Novo Naselje
 19. Odžak
 20. Poriče
 21. Rovna
 22. Vesela
 23. Vileši
 24. Vrbanja
 25. Vrbas I
 26. Vrbas Ii
 27. Vučipolje

U okviru projektnih aktivnosti, u Bugojnu je 29. septembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

 • Izborni zakon predstavlja veliku prepreku za demokratične izbore te ga je potrebno mijenjati. Sadašnji izborni zakon je loš, te njegova promjena može samo donijeti nešto bolje. Prije svega to su otvorene liste koje bi trebale biti sastavljene na način da biramo sposobne pojedince, bez obzira na bilo kakvu pripadnost, političku, nacionalnu ili bilo koju drugu.
 • Nažalost, mora se naglasiti da je međunarodna zajednica najveći krivac za ovakvo stanje u državi, a mi građani snosimo jednaku krivicu ako ne i veću.
 • Općina je u mnogim segmentima izgubila nadležnosti, ali to ne znači da ne može bolje raditi i vršiti pritisak na više razine vlasti.
 • Nekome je u cilju da najmanje lokalne jedinice ne funkcioniraju, te na taj način čine mjesne zajednice neaktivnima, a samim time i građane.
 • Ima problema kod komunikacije sa vlastima, od najmanje razine općine prema višim razinama. Radi se o šutnji administracije koja ne odgovara na bilo kakav zahtjev ili upit MZ, udruga i građana pojedinaca.
 • Šutnja administracije (neažurna i prespora) je stalna i često se događa da odgovor moramo tražiti putem drugih institucija (Obdusmen), a samim tim se krši više zakona. Građani rijetko koriste tužbe za šutnju administracije jer se plaše da u tom slučaju mogu imati problema I opet neće dobiti ono što su tražili.
 • Građanima je najvažnija općinska razina vlasti i stalo nam je da imamo jaku i stabilnu općinu pa bi više razine vlasti na ovaj način morale bolje funkcionirati.
 • Načelnici su kao predsjednici ranijih mjesnih zajednica. Gotovo sve nadležnosti su im oduzete, a obaveze su ostale isti ili još veće. Npr. mi vodu ne možemo dovesti ako ne dobijemo suglasnost od kantona.
 • Elita na vrhu ima novce i može upravljati masom, a mi im to dozvoljavamo.
 • Rad na crno je veliki problem, ne plaćaju se porezi pa na koji se onda način može financirati država i da funkcionira kako treba?
 • Nema odgovornosti niti stručnosti kod političara.
 • Općine, mjesne zajednice i udruge nisu konzultirane za bilo što od viših razina vlasti. Sprovodi se samovolja kantona i Federacije.

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Bugojno treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

307. Motorizovane brigade 92
70230 Bugojno
Srednjebosanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 251 444
e-mail: bugojno@bih.net.ba

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Hasan Ajkunić (SDA)

2008 – 2012: Hasan Ajkunić (SDA)

2012 – 2016: Hasan Ajkunić (nezavisni kandidat)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bristovi
 2. Bunta
 3. Centar I
 4. Centar Ii
 5. Crniće- Vrpeć
 6. Čipuljić
 7. Drvetine
 8. Gaj
 9. Glavice
 10. Golo Brdo
 11. Gorica
 12. Goruša
 13. Gračanica
 14. Kandija
 15. Karadže
 16. Kopčić
 17. Lug
 18. Novo Naselje
 19. Odžak
 20. Poriče
 21. Rovna
 22. Vesela
 23. Vileši
 24. Vrbanja
 25. Vrbas I
 26. Vrbas Ii
 27. Vučipolje
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Bugojnu je 29. septembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

 • Izborni zakon predstavlja veliku prepreku za demokratične izbore te ga je potrebno mijenjati. Sadašnji izborni zakon je loš, te njegova promjena može samo donijeti nešto bolje. Prije svega to su otvorene liste koje bi trebale biti sastavljene na način da biramo sposobne pojedince, bez obzira na bilo kakvu pripadnost, političku, nacionalnu ili bilo koju drugu.
 • Nažalost, mora se naglasiti da je međunarodna zajednica najveći krivac za ovakvo stanje u državi, a mi građani snosimo jednaku krivicu ako ne i veću.
 • Općina je u mnogim segmentima izgubila nadležnosti, ali to ne znači da ne može bolje raditi i vršiti pritisak na više razine vlasti.
 • Nekome je u cilju da najmanje lokalne jedinice ne funkcioniraju, te na taj način čine mjesne zajednice neaktivnima, a samim time i građane.
 • Ima problema kod komunikacije sa vlastima, od najmanje razine općine prema višim razinama. Radi se o šutnji administracije koja ne odgovara na bilo kakav zahtjev ili upit MZ, udruga i građana pojedinaca.
 • Šutnja administracije (neažurna i prespora) je stalna i često se događa da odgovor moramo tražiti putem drugih institucija (Obdusmen), a samim tim se krši više zakona. Građani rijetko koriste tužbe za šutnju administracije jer se plaše da u tom slučaju mogu imati problema I opet neće dobiti ono što su tražili.
 • Građanima je najvažnija općinska razina vlasti i stalo nam je da imamo jaku i stabilnu općinu pa bi više razine vlasti na ovaj način morale bolje funkcionirati.
 • Načelnici su kao predsjednici ranijih mjesnih zajednica. Gotovo sve nadležnosti su im oduzete, a obaveze su ostale isti ili još veće. Npr. mi vodu ne možemo dovesti ako ne dobijemo suglasnost od kantona.
 • Elita na vrhu ima novce i može upravljati masom, a mi im to dozvoljavamo.
 • Rad na crno je veliki problem, ne plaćaju se porezi pa na koji se onda način može financirati država i da funkcionira kako treba?
 • Nema odgovornosti niti stručnosti kod političara.
 • Općine, mjesne zajednice i udruge nisu konzultirane za bilo što od viših razina vlasti. Sprovodi se samovolja kantona i Federacije.
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Bugojno treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.