Općina Gračanica

Mula Mustafe Bašeskije 1
75320 Gračanica
Tuzlanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 700 800
e-mail: info@opcina-gracanica.ba

Načelnici:

2004 – 2008: Nusret Helić (SDP)

2008 – 2012: Nusret Helić (SDP)

2012 – 2015: Nusret Helić (SDP)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Babići
 2. Buk
 3. Doborovci
 4. Donja Lohinja
 5. Donja Orahovica
 6. Džakule
 7. Gornja Lohinja
 8. Gornja Orahovica
 9. Gornji Dobrovci
 10. Gračanica
 11. Lendići
 12. Lukavica
 13. Malešići
 14. Miričina
 15. Piskavica
 16. Pribava
 17. Prijeko Brdo
 18. Rašljeva
 19. Soko
 20. Stjepan Polje
 21. Škahovica
 22. Trnovci
 23. Vranovići

U okviru projektnih aktivnosti, u Bosanskom Gračanici je 19. decembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Mi imamo dobre zakone, ali nema implementacije ili je implementacija selektivna
 • Ne postoje mehanizmi kontrole rada izvršne vlasti
 • Kako bi se organizirala peticija i prikupljanje potpisa za bilo kakvu građansku inicijativu, zahtijeva se pravna registracija
 • Postoji samo jedna opozicija, a to su građani
 • Udruženje ribara već duži vremenski period upozorava na štetnost koju otpadne materije iz Tuzle i Lukavca uzrokuju općini Gračanica
 • Korupcija i nepotizam pri zapošljavanju doveli su nestručne ljude
 • Glavni kočničar razvoja su pasivni građani
 • Mjesne zajednice su obični paravani
 • MZ nemaju pristup načelniku
 • Nesrazmjer između ingerencija Vijeća MZ i ingerencija Općine: Potrebno je vratiti ingerencije mjesnim zajednicama!
 • Potrebno je mijenjati svijest građana kroz edukaciju, ali ne političkom terminologijom koju oni ne razumiju

GRAČANICA

Autor: Jasmin Ibrić

 

„Od posla čaršija“ kako u medijima se naziva naše mjesto daleko je od te zablude. Komplikovano ustavno uređenje, Zakoni o lokanoj samoupravi, raspodjela budžeta i loša politika povrata poreza reflektuje se na ekonomije svih općina pa i na našu, a znamo da realan život građana vezan je najviše za općinu.

U čitavom sivilu komplikovano državno uređene koje stvara neuspijeh pospješuje po inerciji i lokalna vlast, načelnik i općinsko vijeće. Sa nizom neuspiješnih strategija napravljenih da bi zadovoljili samo zahtjeve Evropei nedostatku ideja razvoj Općine Gračancica nije planski, strateški, po prioritetima, izbalansiran po mjesnim zajednicama, stvarnim prioritetnim projektima, potrebama mladih svi ostalih.

Uzet ćemo primjer Strategije za mlade koja je donešena samo da se ispoštuje Zakon o mladima FBiH, taj komad papira koji je prepisan i nema veze sa stvarnim svijetom, kao i Budžet za mlade koji je donešen da bi zadovoljio pomenuti zakon i da bi odžavao politici bliska udruženja je samo maska i u praksi ne daje efekat a nosi znatna godišnja izdavanja.

KORUPCIJA / NEPOTIZAM /KRIMINAL/

Prisutni u svakoj pori društva. Duboko utemeljeni u najnižu i najprostiju zajednicu počev od one osnovne PORODICE zahtijevaju dugoročne i temeljite, te studiozne promjene.

Sve što je prisutno u državi ne zaobilazi ni našu općinu, korupcija u javnim nabavkama, prilikom raspisivanju tendera, kao i korupcija prilikom zapošljavanja u institucijama općine doprinosi sivilu, i sveukupnoj lošoj slici koja doprinosi da svake godine armija mladih medicinskih radnika, inžinjera, konobara, doktora, zlata vrijednih ljudi napušta našu općinu i ide na zapad.

Roditelje rađaju, hrane, i školuju djecu do diplomiranja a onda ih zapadne zemlje uzimaju kao gotov proizvod za nula maraka.

NEZNANJE GRAĐANA

Građanima je godinama sistemski uništavana jedina stvarna moć i glavni stub svakog društva što jeste ZNANJE. Ljudi su praktično osakaćeni sa poznavanjem najosnovnijih ljudskih prava, te elementarnog znanja o trenutnom funkcionisanju vlasti od lokalnog ka višim instancama.

Kao posljedica ne poznavanja sistema imali smo godinama inertnost javnosti na nedomaćinsko i neljudsko ponašanje političara prema javnom dobru, a samim tim i danas imamo ovakvo užasno stanje. Pod uticajem korupcije i političkih mišića na odgovorne pozicije postavljani su godinama politički podobnici, a ne ljudi od struke i nauke, tako da mic po mic dolazi do propadanja svega dobrog u lijepoj našoj BIH.Sistematski je uništavan javni sektor i mogućnost borbe za pravdu svedena na minimum.

(Članak je na jeziku autora i na ovoj stranici dat je na dva pisma)

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Gračanica treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Mula Mustafe Bašeskije 1
75320 Gračanica
Tuzlanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 700 800
e-mail: info@opcina-gracanica.ba

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Nusret Helić (SDP)

2008 – 2012: Nusret Helić (SDP)

2012 – 2015: Nusret Helić (SDP)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Babići
 2. Buk
 3. Doborovci
 4. Donja Lohinja
 5. Donja Orahovica
 6. Džakule
 7. Gornja Lohinja
 8. Gornja Orahovica
 9. Gornji Dobrovci
 10. Gračanica
 11. Lendići
 12. Lukavica
 13. Malešići
 14. Miričina
 15. Piskavica
 16. Pribava
 17. Prijeko Brdo
 18. Rašljeva
 19. Soko
 20. Stjepan Polje
 21. Škahovica
 22. Trnovci
 23. Vranovići
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Bosanskom Gračanici je 19. decembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Mi imamo dobre zakone, ali nema implementacije ili je implementacija selektivna
 • Ne postoje mehanizmi kontrole rada izvršne vlasti
 • Kako bi se organizirala peticija i prikupljanje potpisa za bilo kakvu građansku inicijativu, zahtijeva se pravna registracija
 • Postoji samo jedna opozicija, a to su građani
 • Udruženje ribara već duži vremenski period upozorava na štetnost koju otpadne materije iz Tuzle i Lukavca uzrokuju općini Gračanica
 • Korupcija i nepotizam pri zapošljavanju doveli su nestručne ljude
 • Glavni kočničar razvoja su pasivni građani
 • Mjesne zajednice su obični paravani
 • MZ nemaju pristup načelniku
 • Nesrazmjer između ingerencija Vijeća MZ i ingerencija Općine: Potrebno je vratiti ingerencije mjesnim zajednicama!
 • Potrebno je mijenjati svijest građana kroz edukaciju, ali ne političkom terminologijom koju oni ne razumiju
+ Glas lokalne zajednice

GRAČANICA

Autor: Jasmin Ibrić

 

„Od posla čaršija“ kako u medijima se naziva naše mjesto daleko je od te zablude. Komplikovano ustavno uređenje, Zakoni o lokanoj samoupravi, raspodjela budžeta i loša politika povrata poreza reflektuje se na ekonomije svih općina pa i na našu, a znamo da realan život građana vezan je najviše za općinu.

U čitavom sivilu komplikovano državno uređene koje stvara neuspijeh pospješuje po inerciji i lokalna vlast, načelnik i općinsko vijeće. Sa nizom neuspiješnih strategija napravljenih da bi zadovoljili samo zahtjeve Evropei nedostatku ideja razvoj Općine Gračancica nije planski, strateški, po prioritetima, izbalansiran po mjesnim zajednicama, stvarnim prioritetnim projektima, potrebama mladih svi ostalih.

Uzet ćemo primjer Strategije za mlade koja je donešena samo da se ispoštuje Zakon o mladima FBiH, taj komad papira koji je prepisan i nema veze sa stvarnim svijetom, kao i Budžet za mlade koji je donešen da bi zadovoljio pomenuti zakon i da bi odžavao politici bliska udruženja je samo maska i u praksi ne daje efekat a nosi znatna godišnja izdavanja.

KORUPCIJA / NEPOTIZAM /KRIMINAL/

Prisutni u svakoj pori društva. Duboko utemeljeni u najnižu i najprostiju zajednicu počev od one osnovne PORODICE zahtijevaju dugoročne i temeljite, te studiozne promjene.

Sve što je prisutno u državi ne zaobilazi ni našu općinu, korupcija u javnim nabavkama, prilikom raspisivanju tendera, kao i korupcija prilikom zapošljavanja u institucijama općine doprinosi sivilu, i sveukupnoj lošoj slici koja doprinosi da svake godine armija mladih medicinskih radnika, inžinjera, konobara, doktora, zlata vrijednih ljudi napušta našu općinu i ide na zapad.

Roditelje rađaju, hrane, i školuju djecu do diplomiranja a onda ih zapadne zemlje uzimaju kao gotov proizvod za nula maraka.

NEZNANJE GRAĐANA

Građanima je godinama sistemski uništavana jedina stvarna moć i glavni stub svakog društva što jeste ZNANJE. Ljudi su praktično osakaćeni sa poznavanjem najosnovnijih ljudskih prava, te elementarnog znanja o trenutnom funkcionisanju vlasti od lokalnog ka višim instancama.

Kao posljedica ne poznavanja sistema imali smo godinama inertnost javnosti na nedomaćinsko i neljudsko ponašanje političara prema javnom dobru, a samim tim i danas imamo ovakvo užasno stanje. Pod uticajem korupcije i političkih mišića na odgovorne pozicije postavljani su godinama politički podobnici, a ne ljudi od struke i nauke, tako da mic po mic dolazi do propadanja svega dobrog u lijepoj našoj BIH.Sistematski je uništavan javni sektor i mogućnost borbe za pravdu svedena na minimum.

(Članak je na jeziku autora i na ovoj stranici dat je na dva pisma)

+ Preporuke

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Gračanica treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.