Općina Livno

Trg Branitelja Livna
80101 Livno
Kanton 10
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 34 202 222
e-mail: info@livno.ba

Načelnici:

2004 – 2008: Luka Čelan (HDZ)

2008 – 2012: Luka Čelan (HDZ)

2012 – 2016: Luka Čelan (HDZ)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Dobro
 2. Grad 1
 3. Grad 2
 4. Grad 3
 5. Guber
 6. Lištani
 7. Ljubunčić
 8. Orguz
 9. Podhum
 10. Priluka
 11. Vidoši
 12. Zabrišće

U okviru projektnih aktivnosti, u Livnu je 22. septembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

 • Građani su neodgovorni i tako se ponašaju prema državi
 • Svi zakoni ne vrijede jednako za sve osobe u Bosni i Hercegovini.
 • U našoj državi se, nažalost, gleda samo narodnost a ne stručnost i sposobnost.
 • Sa svojom zdravstvenom iskaznicom ne mogu se liječiti u svakom gradu Bosne i Hercegovine, iako je ona ovjerena.
 • Paradoks države se pokazuje i na ovom primjeru. Meni ukoliko istekne registracija vozila, ja isto to vozilo ne mogu registrirati u Sarajevu, ali ako odem u susjednu državu (RH), svoje vozilo registriram bez problema.
 • Izborni zakon predstavlja veliki problem da izbori budu demokratični, te je potrebno njegovo mijenjanje.
 • Općina je u mnogim segmentima izgubila nadležnosti, ali to ne znači da ne može djelovati i pritiskati više instance vlasti.
 • Vaš projekt se trebao zvati Naši ustavi-naši životi, jer koliko god imamo kantona imamo i ustava i ovaj preglomazni aparat nije nikako održiv. Samo nas sve više uništava i smanjuje prava.
 • Nažalost, ljudi sve više misle da ovakvo stanje nekome odgovara da sve moguće se uništi do samoga kraja, te je stoga suvišno pričati o tome da bi vlasti mogle učiniti nešto po pitanju masovnog iseljavanja, ne s područja samo naše općine, nego cijele Bosne i Hercegovine.
 • Bosna i Hercegovina je država labirinata. Najbolje je vidljivo kroz Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, koji je jedinstven u cijeloj BiH, ali se ne provodi na taj način. Općine i kanton stalno prebacuju lopticu s jedne na drugu stranu, te se zbog preklapanja nadležnosti ne zna tko što treba napraviti i na koji način djelovati. Ovaj zakon je jedan od najboljih u Europi a ima najgoru primjenu u našoj općini i u našem kantonu.
 • Nekome je u cilju da najmanje lokalne jedinice ne funkcioniraju, te na taj način čine mjesne zajednice mrtvima, a samim time i građane.
 • Problem kod komunikacije, počevši od najmanje instance općine prema većima jeste šutnja administracije, i neodgovaranje na bilo kakav upit.
 • Nemoguće je doći do bilo kakvog prava koje imate kao bolesnik i kao osoba kojoj je potrebno stalno liječenje. To se najbolje vidi na primjeru dijabetičara – odraslih osoba, koje ne mogu dobiti trakice za mjerenje šećera u broju koji je potreba. Županijska bolnica u Livnu nema dijabetologa, te se svaki put mora ići u Mostar a sve to nas košta mnogo novaca, a sve zbog neusklađenosti zdravstvene zaštite, kako na kantonalnoj, tako i na državnoj razini. Nažalost, organizacija zdravstva je vrlo loše, i to se nažalost vidi na našim građanima.
 • Kod nas se za ništa ne traži suglasnost niti mišljenje, možda samo prividno, i zbog toga je dobit vrlo loša, i u većini slučajeva je ni nema.
 • Zbog iseljavanja, kontinuirano se smanjuje broje djece u školama, i to ne samo u našoj općini i kantonu, nego u cijeloj BiH. Nitko ništa ne poduzima po pitanju zaustavljanja tog velikog problema.
 • Škole nemaju račune niti ID brojeve. Škole nisu pravna osoba i nažalost to je tako na razini cijele Federacije. Tu je očita kontrola nad novcem, a sve zbog Zakona o trezorima, koje je nametnula međunarodna zajednica.
 • Iskorištavanje prirodnih resursa puni samo privatne džepove pojedinaca. Od toga vrlo malo vidi općina, a još manje mi građani putem proračuna, koji bi nam morao omogućiti mnogo toga putem naših mjesnih zajednica. Najbolji primjer je naše Buško jezero od kojeg niti općine Tomislavgrad, niti Livno, a ni cijela BiH, nemaju nikakvu korist. Dobiva se mizerija od RH, zbog štetnih ugovora koji su potpisani na vrlo sumnjiv način.

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Livno treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Trg Branitelja Livna
80101 Livno
Kanton 10
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 34 202 222
e-mail: info@livno.ba

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Luka Čelan (HDZ)

2008 – 2012: Luka Čelan (HDZ)

2012 – 2016: Luka Čelan (HDZ)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Dobro
 2. Grad 1
 3. Grad 2
 4. Grad 3
 5. Guber
 6. Lištani
 7. Ljubunčić
 8. Orguz
 9. Podhum
 10. Priluka
 11. Vidoši
 12. Zabrišće
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Livnu je 22. septembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

 • Građani su neodgovorni i tako se ponašaju prema državi
 • Svi zakoni ne vrijede jednako za sve osobe u Bosni i Hercegovini.
 • U našoj državi se, nažalost, gleda samo narodnost a ne stručnost i sposobnost.
 • Sa svojom zdravstvenom iskaznicom ne mogu se liječiti u svakom gradu Bosne i Hercegovine, iako je ona ovjerena.
 • Paradoks države se pokazuje i na ovom primjeru. Meni ukoliko istekne registracija vozila, ja isto to vozilo ne mogu registrirati u Sarajevu, ali ako odem u susjednu državu (RH), svoje vozilo registriram bez problema.
 • Izborni zakon predstavlja veliki problem da izbori budu demokratični, te je potrebno njegovo mijenjanje.
 • Općina je u mnogim segmentima izgubila nadležnosti, ali to ne znači da ne može djelovati i pritiskati više instance vlasti.
 • Vaš projekt se trebao zvati Naši ustavi-naši životi, jer koliko god imamo kantona imamo i ustava i ovaj preglomazni aparat nije nikako održiv. Samo nas sve više uništava i smanjuje prava.
 • Nažalost, ljudi sve više misle da ovakvo stanje nekome odgovara da sve moguće se uništi do samoga kraja, te je stoga suvišno pričati o tome da bi vlasti mogle učiniti nešto po pitanju masovnog iseljavanja, ne s područja samo naše općine, nego cijele Bosne i Hercegovine.
 • Bosna i Hercegovina je država labirinata. Najbolje je vidljivo kroz Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, koji je jedinstven u cijeloj BiH, ali se ne provodi na taj način. Općine i kanton stalno prebacuju lopticu s jedne na drugu stranu, te se zbog preklapanja nadležnosti ne zna tko što treba napraviti i na koji način djelovati. Ovaj zakon je jedan od najboljih u Europi a ima najgoru primjenu u našoj općini i u našem kantonu.
 • Nekome je u cilju da najmanje lokalne jedinice ne funkcioniraju, te na taj način čine mjesne zajednice mrtvima, a samim time i građane.
 • Problem kod komunikacije, počevši od najmanje instance općine prema većima jeste šutnja administracije, i neodgovaranje na bilo kakav upit.
 • Nemoguće je doći do bilo kakvog prava koje imate kao bolesnik i kao osoba kojoj je potrebno stalno liječenje. To se najbolje vidi na primjeru dijabetičara – odraslih osoba, koje ne mogu dobiti trakice za mjerenje šećera u broju koji je potreba. Županijska bolnica u Livnu nema dijabetologa, te se svaki put mora ići u Mostar a sve to nas košta mnogo novaca, a sve zbog neusklađenosti zdravstvene zaštite, kako na kantonalnoj, tako i na državnoj razini. Nažalost, organizacija zdravstva je vrlo loše, i to se nažalost vidi na našim građanima.
 • Kod nas se za ništa ne traži suglasnost niti mišljenje, možda samo prividno, i zbog toga je dobit vrlo loša, i u većini slučajeva je ni nema.
 • Zbog iseljavanja, kontinuirano se smanjuje broje djece u školama, i to ne samo u našoj općini i kantonu, nego u cijeloj BiH. Nitko ništa ne poduzima po pitanju zaustavljanja tog velikog problema.
 • Škole nemaju račune niti ID brojeve. Škole nisu pravna osoba i nažalost to je tako na razini cijele Federacije. Tu je očita kontrola nad novcem, a sve zbog Zakona o trezorima, koje je nametnula međunarodna zajednica.
 • Iskorištavanje prirodnih resursa puni samo privatne džepove pojedinaca. Od toga vrlo malo vidi općina, a još manje mi građani putem proračuna, koji bi nam morao omogućiti mnogo toga putem naših mjesnih zajednica. Najbolji primjer je naše Buško jezero od kojeg niti općine Tomislavgrad, niti Livno, a ni cijela BiH, nemaju nikakvu korist. Dobiva se mizerija od RH, zbog štetnih ugovora koji su potpisani na vrlo sumnjiv način.
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Livno treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.