modriča

Općina Modriča

Vidovdanska 1
74480 Modriča
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 53 810 511
e-mail: info@modrica.ba

Načelnici:

2004 – 2008: Mladen Krekić (SNSD)

2008 – 2012: Mladen Krekić (SNSD)

2012 – 2016: Mladen Krekić (SNSD)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Baljvine
 2. Baraći
 3. Bjelajce
 4. Brkića Bašta
 5. Centar Mrkonjić Grad
 6. Gerzovo
 7. Gornja Pecka
 8. Gornji Šehovci
 9. Graci
 10. Gustovara
 11. Kamenica
 12. Magaljdol
 13. Majdan
 14. Medna
 15. Novo Naselje
 16. Orahovljani
 17. Podbrdo
 18. Podgorja
 19. Podorugla
 20. Podrašnica
 21. Stupari
 22. Zborište

U okviru projektnih aktivnosti, u Modriči je 4. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Na području opštine Modriča postoji 9 kulturno-umjetničkih društava (KUD) i jako je malo sredstava koje možemo dobiti iz opštinskog proračuna. Uglavnom se financiramo sami, većinom iz članarina. Opština pomaže prilikom putovanja KUD-a. Okupljamo veliki broj djece i mladih.
 • U Srpskoj Varoši imamo problem jer kanalizacija poplavljuje kuće. Problem nismo uspjeli riješiti, niko nije nadležan
 • omladina neće da se bavi kulturom i sportom, svi su u kafićima i troše što im roditelji daju. Sistem vrijednosti je poremećen i ne vidim izlaz.
 • Seljaci su zainteresirani za zakup zemlje ali opština nije dala njima nego su 99% zemlje dali talijanima.
 • Imamo problem sa miješanjem kanalizacije sa vodom za piće u bunarima zbog čega ljudi obolijevaju od nefritisa, bolesti ravničarskih krajeva.
 • Imamo loš napon struje i nemamo ulične rasvjete.
 • U MZ planiramo osnovati slikarsku koloniju ali nemamo podršku Opštine i još ne znamo kako namaknuti sredstva za provedbu ovoga projekta.
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, nemaju račune, prihode, kancelarije, opremu za rad, koordinatora, podršku opštine (traže nas samo pred izbore!) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Opština ne konzultira Savjete MZ pri planiranju i provođenju projekata u MZ; Od MZ se samo traži a dogovori se ne poštuju.
 • Problemi stanovnika u MZ: loša infrastruktura (voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … ), nezaposlenost, nepotizam, korupcija, smanjenje nataliteta, odlazak mladih ljudi, poplave i klizišta, nema komunikacije sa lokalnom upravom, stranačko djelovanje u MZ (u vijeća MZ imenovani ljudi iz stranaka)
 • aktivnosti u MZ je sve manje, opštinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ.
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti iko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje; U MZ nema rasprava o opštinskom budžetu; ne traži se saglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ; ne provode se izbori u MZ koji bi trebali biti nestranački: načelnik sluša samo one predsjednike MZ koji bliže načelniku po političkoj liniji.
 • Predsjednici MZ ne mogu biti volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ; Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa; Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu;
 • Ne postoji saradnja MZ i NVO
 • Mediji neće pratiti rad MZ i NVO ako nisu politički podobne
 • politika i političari sve diktiraju, ugrožena sloboda govora jer se ljudi boje reakcija političkih stranaka te mogu izgubiti posao ili stečene privilegije
 • Zakoni se ne provode, nismo ravnopravni pred zakonom
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo ga mijenjati
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO.

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Opštinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Budući da mjesne zajednice u RS nisu pravne osobe, tj. nisu registrirane, nemaju identifikacijski broj i bankovni račun, predlažemo da opštine i gradovi pokrenu inicijativu na razini RS-a za ponovnim uspostavljanjem statusa mjesne zajednice kao pravne osobe kako bi mogle samostalno raditi na rješavanju potreba i problema lokalnog stanovništva.
 • Dok se status MZ ne promijeni, predlažemo da opštinska uprava otvori podračun za projekte mjesnih zajednica a da opštinske službe u njihovo ime izrađuju aplikacije i projekte te na taj način namaknu sredstva iz domaćih i inozemnih izvora sredstava.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine trebaju provoditi nestranačke izbore za Savjete MZ tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate u Savjete MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od opštinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine ili upravi.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine treba svoje MZ osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izradi planova i projekata, upravljanju projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti, suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Opštinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnica/načelnik i/ili predsjednik OS;
 • Načelnica/načelnik, pomoćnici, predsjednik OS i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Opštinske Skupštine kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Opština i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Opštinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Opštinski budžet i financiranje MZ
 • Nacrt opštinskog budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Opštinske uprave;
 • Prilikom izrade opštinskog budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Opština bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Opštinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Opština;
 1. Pri opštinskoj Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta sekretara u MZ ili jednog sekretara za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/lične karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Opštine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Opštinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti opštinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju sarađivati sa Savjetima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Vidovdanska 1
74480 Modriča
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 53 810 511
e-mail: info@modrica.ba

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Mladen Krekić (SNSD)

2008 – 2012: Mladen Krekić (SNSD)

2012 – 2016: Mladen Krekić (SNSD)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Baljvine
 2. Baraći
 3. Bjelajce
 4. Brkića Bašta
 5. Centar Mrkonjić Grad
 6. Gerzovo
 7. Gornja Pecka
 8. Gornji Šehovci
 9. Graci
 10. Gustovara
 11. Kamenica
 12. Magaljdol
 13. Majdan
 14. Medna
 15. Novo Naselje
 16. Orahovljani
 17. Podbrdo
 18. Podgorja
 19. Podorugla
 20. Podrašnica
 21. Stupari
 22. Zborište
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Modriči je 4. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Na području opštine Modriča postoji 9 kulturno-umjetničkih društava (KUD) i jako je malo sredstava koje možemo dobiti iz opštinskog proračuna. Uglavnom se financiramo sami, većinom iz članarina. Opština pomaže prilikom putovanja KUD-a. Okupljamo veliki broj djece i mladih.
 • U Srpskoj Varoši imamo problem jer kanalizacija poplavljuje kuće. Problem nismo uspjeli riješiti, niko nije nadležan
 • omladina neće da se bavi kulturom i sportom, svi su u kafićima i troše što im roditelji daju. Sistem vrijednosti je poremećen i ne vidim izlaz.
 • Seljaci su zainteresirani za zakup zemlje ali opština nije dala njima nego su 99% zemlje dali talijanima.
 • Imamo problem sa miješanjem kanalizacije sa vodom za piće u bunarima zbog čega ljudi obolijevaju od nefritisa, bolesti ravničarskih krajeva.
 • Imamo loš napon struje i nemamo ulične rasvjete.
 • U MZ planiramo osnovati slikarsku koloniju ali nemamo podršku Opštine i još ne znamo kako namaknuti sredstva za provedbu ovoga projekta.
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, nemaju račune, prihode, kancelarije, opremu za rad, koordinatora, podršku opštine (traže nas samo pred izbore!) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Opština ne konzultira Savjete MZ pri planiranju i provođenju projekata u MZ; Od MZ se samo traži a dogovori se ne poštuju.
 • Problemi stanovnika u MZ: loša infrastruktura (voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … ), nezaposlenost, nepotizam, korupcija, smanjenje nataliteta, odlazak mladih ljudi, poplave i klizišta, nema komunikacije sa lokalnom upravom, stranačko djelovanje u MZ (u vijeća MZ imenovani ljudi iz stranaka)
 • aktivnosti u MZ je sve manje, opštinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ.
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti iko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje; U MZ nema rasprava o opštinskom budžetu; ne traži se saglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ; ne provode se izbori u MZ koji bi trebali biti nestranački: načelnik sluša samo one predsjednike MZ koji bliže načelniku po političkoj liniji.
 • Predsjednici MZ ne mogu biti volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ; Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa; Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu;
 • Ne postoji saradnja MZ i NVO
 • Mediji neće pratiti rad MZ i NVO ako nisu politički podobne
 • politika i političari sve diktiraju, ugrožena sloboda govora jer se ljudi boje reakcija političkih stranaka te mogu izgubiti posao ili stečene privilegije
 • Zakoni se ne provode, nismo ravnopravni pred zakonom
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo ga mijenjati
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO.
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Opštinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Budući da mjesne zajednice u RS nisu pravne osobe, tj. nisu registrirane, nemaju identifikacijski broj i bankovni račun, predlažemo da opštine i gradovi pokrenu inicijativu na razini RS-a za ponovnim uspostavljanjem statusa mjesne zajednice kao pravne osobe kako bi mogle samostalno raditi na rješavanju potreba i problema lokalnog stanovništva.
 • Dok se status MZ ne promijeni, predlažemo da opštinska uprava otvori podračun za projekte mjesnih zajednica a da opštinske službe u njihovo ime izrađuju aplikacije i projekte te na taj način namaknu sredstva iz domaćih i inozemnih izvora sredstava.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine trebaju provoditi nestranačke izbore za Savjete MZ tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate u Savjete MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od opštinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine ili upravi.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine treba svoje MZ osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izradi planova i projekata, upravljanju projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti, suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Opštinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnica/načelnik i/ili predsjednik OS;
 • Načelnica/načelnik, pomoćnici, predsjednik OS i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Opštinske Skupštine kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Opština i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Opštinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Opštinski budžet i financiranje MZ
 • Nacrt opštinskog budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Opštinske uprave;
 • Prilikom izrade opštinskog budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Opština bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Opštinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Opština;
 1. Pri opštinskoj Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta sekretara u MZ ili jednog sekretara za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/lične karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Opštine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Opštinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti opštinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju sarađivati sa Savjetima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.