Ekipa projekta “Naš život, naš ustav” prevalila je dug put sa zapada na istok, kako bismo u prostorijama lokalnog partnera „Prijatelji Srebrenice“ održali 11. po redu sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica, civilnog sektora, građanima i građankama. U Bratuncu su nas ugostile kolegice iz “Foruma žena Bratunac”. O čemu smo diskutirali u ove dvije lokalne zajednice možete pročitati za Srebrenicu ovdje i za Bratunac ovdje.