U Varešu je održan dvadesetšesti sastanak po redu, u organizaciji CGS-a i CUUS-a, na temu „Naš ustav, naš život“. Sastanak je održan u sali za sastanke motela „Centar“. Kakva su mišljenja kroz raspravu iznijeli sudionici u općini Vareš, možete pročitati ovdje.