Druga općina u kojoj je održan sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i medija bila je Bugojno. Sastanak je održan u prostorijama udruženja “Sunce” 29. septembra 2015. Više o diskusiji i općenito o ovoj lokalnoj zajednici možete pronaći ovdje.