O Nama

Ova web stranica razvijena je kao alat u okviru projekta „Naš ustav, naš život“ koji provodi Centar za građansku suradnju iz Livna u saradnji sa Centrom za ustavne i upravne studije iz Sarajeva, a uz finansijsku podršku švicarske fondacije Peace Nexus.

 

Projekat za cilj ima uključiti građane Bosne i Hercegovine u proces praćenja provedbe Ustava, kroz prezentaciju informacija o ustavnim pitanjima i prikupljanje mišljenja građana o onome što bi trebalo mijenjati. Također, kroz projekat želimo približiti Ustav BiH koji mnogi građani, zbog konzistentne retorike podjela koju koriste političke stranke, smatraju temom rezerviranom za rasprave među čelnicima političkih stranaka ili unutar institucija, te nečim što nema uticaja na njihov svakodnevni život. Stoga želimo pokazati nedvojbenu povezanost brojnih problema sa kojima se građani svakodnevno suočavaju sa važećom ustavnom strukturom, te pozvati građane da se pridruže u zagovaranju izmjena kako bi proces u konačnici dobio legitimitet kakav zasad nema.

 

Poželjno bi bilo da u određenom trenutku građani odluče da žele sasvim novi ustav, zasnovan na njihovim željama i izrađen u periodu bez etničkih sukoba… Konačni cilj treba da bude da se ima demokratski legitiman ustav, izrađen uz učešće svih političkih snaga i građanskog društva, kroz javan i transparentan proces.” – Mišljenje Venecijanske komisije o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ovlastima Visokog predstavnika

Centar za građansku suradnju (CGS), Livno

Centar za građansku suradnju je nevladina organizacija osnovana 1996. godine čiji cilj je poticanje građanskog aktivizma kao sredstva za izgradnju participatorne/sudioničke demokracije radi kreiranje boljih socijalnih, ekonomskih i političkih uvjeta življenja u Bosni i Hercegovini.

Rane aktivnosti CGS-a su bile usmjerene na obnovu infrastrukture u razdoblju nakon rata i pomoći povratnicima za održivi povratak u svoje prijeratne domove te nakon toga obrazovne aktivnosti o ljudskim pravima i stupovima demokracije.

Tijekom proteklih 19 godina CGS promovira i potiče aktivno sudjelovanja građana u životu zajednice i procesima odlučivanja. Svi projekti planirani su sa ciljanim grupama uz promicanje građanskog aktivizma, uključujući izgradnju kapaciteta kako bi se osigurala dugoročna održivost postignutih rezultata. Naše redovne aktivnosti su praćenje rada lokalnih vlasti na sjednicama općinskih vijeća, pomaganje pojedincima, zajednicama i drugim nevladinim organizacijama koje pokušavaju pronaći rješenja lokalnih problema zastupajući njihove interese pred općinskim, kantonalnim, federalnim i državnim vlastima, te podizanje medijske svijesti o lokalnim potrebama putem nastupa na lokalnim radio stanicama.

U fokusu našega rada danas je sudjelovanje građana u procesima odlučivanja, upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša, prava radnika, socijalno poduzetništvo i sprječavanja korupcije u našem društvu.

Centar za ustavne i upravne studije (CUUS), Sarajevo

Centar za ustavne i upravne studije osnovan je 2014. godine s ciljem zagovaranja i pružanja podrške strukturalnim, administrativnim i ustavnim reformskim procesima za Bosnu i Hercegovinu (BiH) kroz modele odgovorne i efikasne vlasti.

Centar radi sa građanima i organizacijama civilnog društva na teritoriji cijele BiH u cilju podizanja svijesti, edukacije o aktivnom građanstvu i izgradnje široke baze podrške među građanima za platforme i modele reforme, te potiče i pruža podršku inicijativama koje po principu odozdo prema gore zagovaraju uspostavu odgovornog i efikasnog sistema državne uprave.

Također provodimo istraživanja, analize, kampanje i zagovaračke aktivnosti, pratimo i analiziramo rad institucija i dajemo preporuke za unaprjeđenje.

CGS logocuus 2