tešanj

Općina Tešanj

Trg Alije Izetbegovića 11
74260 Tešanj
Zeničko-dobojski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 650 022

Načelnici:

2004 – 2008: Adem Huskić (SDA)

2008 – 2012: Fuad Šišić (SDA)

2012 – 2016: Suad Huskić (SDA)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bobare-Drinčići-Blaževci
 2. Bukva
 3. Dobropolje-Mekiš
 4. Džemilić Planje
 5. Jablanica
 6. Jelah
 7. Jevadžije
 8. Kalošević
 9. Karadaglije
 10. Kraševo
 11. Ljetinić
 12. Medakovo
 13. Miljanovci-Lončari
 14. Mrkotić
 15. Novi miljanovci
 16. Novo selo
 17. Oraš planje
 18. Piljužići
 19. Raduša
 20. Rosulje
 21. Šije
 22. Tešanj
 23. Tešanjka
 24. Trepče
 25. Vukovo

U okviru projektnih aktivnosti, u Tešnju je 12. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

 

„Pošteno se radi i nema lopovluka, zato napredujemo!„

Općina Tešanj je jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini u kojoj građani nisu pesimistični i vjeruju da su promjene na bolje moguće u cijeloj zemlji i to ističu na primjeru vlastite općine. Naime, općina Tešanj ima privredni rast viši od drugih općina (čak većih i bogatijih), veliki broj uspješnih poduzetnika, vrijedne stanovnike, ima gotovo duplo više zaposlenih nego 1991. godine a unutarnji ustroj općine i općinske uprave odgovara europskim standardima i principima lokalne uprave. Jedan od sudionika na sastanku je slikovito rekao „Mi smo država u državi“ a tako se i čini.

Područje poslovne izvrsnosti BEAR (Business Excellence Area) je razvojna inicijativa tri bosanskohercegovačke općine Teslić, Tešanj, Žepče, a prema FDI magazinu, koji je u grupaciji Financial Timesa, ovo područje je proglašeno jednim od deset među glavnim evropskim investicionim lokacijama južne Evrope.

Možemo onda svi sebi postaviti pitanje šta sprječava druge općine u Bosni i Hercegovini da funkcioniraju na ovaj način?

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 

 • Dok se u BiH budemo dijelili na „mi, vi i oni“, neće se ništa promijeniti
 • Vjeru treba odvojiti od države i politike
 • Treba promijeniti svijest ljudi
 • Šta bi trebali mijenjati? Graditi dobre poslovne odnose jer tako stičemo povjerenje i gradimo međuljudske odnose
 • Moramo prihvatiti državu BiH kao svoju i poštovati je
 • Kad je poljoprivreda u pitanju nema odlučnosti ljudi da izvrše registraciju poljoprivredne djelatnosti, prijave poljoprivrednih gazdinstava većina izbjegava. Općina i Kanton imaju poticaje za poljoprivrednike u iznosu od 300.000 KM. Treba raditi na smanjenju poreznih obveza poljoprivrednika kako bi mogli normalno funkcionirati
 • Na području Općine djeluje preko 80 udruženja. NVO ili udruženja više puta su uključeni u političko djelovanje
 • Svi stanovnici imaju zdravstveno osiguranje. Općina ovjerava zdravstvene knjižice svima koji nisu na birou a treba im zdravstveno osiguranje. Svi se mogu liječiti ali plaćaju participaciju
 • Mediji su previše uključeni u formiranje javnog mišljenja. Uloga medija je negativna
 • Oružane snage BiH (vojsku) treba depolitizirati i nije dobro da se novci poreznih obveznika troše na vjerska hodočašća vojske (hadž, Lourd, Međugorje, proslave svetaca)
 • Ni NATO nije bez vjerskih obilježja
 • Centar za socijalni rad i policija surađuju sa mjesnim zajednicama
 • Agencija za razvoj općine Tešanj potiče ekonomski razvoj, za sad se sama financira, namiče sredstva i treba biti samoodrživa
 • Poticaje za ekonomski razvoj daje općina Tešanj – gradi industrijske i poljoprivredne zone (mala i srednja poduzeća). Potiče se ruralni razvoj kroz plasteničku proizvodnju u 52 domaćinstva. Šta kad ljudi proizvedu a nemaju gdje plasirati? Poljoprivredna zadruga planira razviti ovu djelatnost i udružiti sve poljoprivredne proizvođače, izgraditi hladnjaču i sušionicu
 • Otkup poljoprivrednih proizvoda se vrši preko otkupnih lista tako da proizvođači mogu odmah dobiti poticaj za proizvedeno i to od Općine (manje od Kantona)
 • Općina Tešanj ima strategiju razvoja koja se provodi a treba je stalno provjeravati i dopunjavati novim idejama
 • U MZ Kalošević žene proizvode i suše ljekovito bilje a okupljene su oko lokalnog udruženje žena (sekcija u MZ). Općina Tešanj im je dala besplatno 10 duluma zemlje na korištenje, osigurala sjemenski materijal i dala sušaru za bilje, voće i povrće
 • Treba kupovati domaće proizvode i štititi domaću proizvodnju i proizvođače.
 • Obrazovanje u BiH nije dobro i nije u skladu sa potrebama tržišta. Zakon o obrazovanju treba biti na nivou države. Budući da dio visokoobrazovanih mladih ljudi ne može naći posao u struci zapošljavaju se u proizvodnji. Kako bi se izbjegao ovaj problem općina Tešanj stipendira sve svoje studente a stipendije dodjeljuje prema potrebama iz općinske Strategije razvoja. Općina tako proizvodi mlade obrazovane kadrove kako bi zadovoljila potrebe vlastitog tržišta
 • Šta još treba mijenjati u obrazovanju? Naš obrazovnu sustav sveo se samo na teoriju. Na fakultetima treba inzistirati na praktičnom radu i stručnom osposobljavanju studenata za Struku. Fakulteti trebaju organizirati naučni istraživačke radove za studente
 • Pasivnost građana, povremeni i privremeni rad te manji postotak rada na crno se mogu označiti kao problem u ovoj Općini
 • Načelnik Općine je menadžer ali ga Općinsko vijeće nije moglo pratiti (ucjenjivali su ga)
 • Da bi načelnik mogao raditi mora imati većinu u Općinskom vijeću
 • Unatoč razvoju i dobrim idejama politika ima velikog utjecaja na događanja u Općini pa se događa da braća ne razgovaraju jer nisu na istoj političkoj liniji. Situacija se preslikala odozgo prema dole
 • Pošteno se radi i nema lopovluka, zato napredujemo
 • Nemamo u potpunosti izgrađen sistem po pitanju učešća MZ i građana u procesu donošenja odluka u Općini
 • MZ imaju status pravne osobe i imaju uposlene profesionalce na mjestu predsjednika MZ. Imaju urede, opremu za rad, koordinatora, i podršku Općine. Općina konzultira Vijeća MZ pri planiranju i provođenju projekata u MZ a nedostaci se ispravljaju tokom rada
 • Svi putovi u mjesnim zajednicama su asfaltirani; Općina osigurava posipni materijal i i svake godine sanira rupe na putevima u svim MZ, imaju osigurano zimsko održavanje puteva i sama mjesna zajednica sklapa ugovor direktno sa izvođačem.
 • U toku je rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijskog sustava u cijeloj Općini (većinu sredstava osigurala općina; Općinska administracija ima sluha za probleme stanovnika u MZ
 • MZ raspravljaju o proračunu općine; traži se mišljenje stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ;

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Tešanj treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Trg Alije Izetbegovića 11
74260 Tešanj
Zeničko-dobojski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 650 022

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Adem Huskić (SDA)

2008 – 2012: Fuad Šišić (SDA)

2012 – 2016: Suad Huskić (SDA)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bobare-Drinčići-Blaževci
 2. Bukva
 3. Dobropolje-Mekiš
 4. Džemilić Planje
 5. Jablanica
 6. Jelah
 7. Jevadžije
 8. Kalošević
 9. Karadaglije
 10. Kraševo
 11. Ljetinić
 12. Medakovo
 13. Miljanovci-Lončari
 14. Mrkotić
 15. Novi miljanovci
 16. Novo selo
 17. Oraš planje
 18. Piljužići
 19. Raduša
 20. Rosulje
 21. Šije
 22. Tešanj
 23. Tešanjka
 24. Trepče
 25. Vukovo
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Tešnju je 12. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

 

„Pošteno se radi i nema lopovluka, zato napredujemo!„

Općina Tešanj je jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini u kojoj građani nisu pesimistični i vjeruju da su promjene na bolje moguće u cijeloj zemlji i to ističu na primjeru vlastite općine. Naime, općina Tešanj ima privredni rast viši od drugih općina (čak većih i bogatijih), veliki broj uspješnih poduzetnika, vrijedne stanovnike, ima gotovo duplo više zaposlenih nego 1991. godine a unutarnji ustroj općine i općinske uprave odgovara europskim standardima i principima lokalne uprave. Jedan od sudionika na sastanku je slikovito rekao „Mi smo država u državi“ a tako se i čini.

Područje poslovne izvrsnosti BEAR (Business Excellence Area) je razvojna inicijativa tri bosanskohercegovačke općine Teslić, Tešanj, Žepče, a prema FDI magazinu, koji je u grupaciji Financial Timesa, ovo područje je proglašeno jednim od deset među glavnim evropskim investicionim lokacijama južne Evrope.

Možemo onda svi sebi postaviti pitanje šta sprječava druge općine u Bosni i Hercegovini da funkcioniraju na ovaj način?

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 

 • Dok se u BiH budemo dijelili na „mi, vi i oni“, neće se ništa promijeniti
 • Vjeru treba odvojiti od države i politike
 • Treba promijeniti svijest ljudi
 • Šta bi trebali mijenjati? Graditi dobre poslovne odnose jer tako stičemo povjerenje i gradimo međuljudske odnose
 • Moramo prihvatiti državu BiH kao svoju i poštovati je
 • Kad je poljoprivreda u pitanju nema odlučnosti ljudi da izvrše registraciju poljoprivredne djelatnosti, prijave poljoprivrednih gazdinstava većina izbjegava. Općina i Kanton imaju poticaje za poljoprivrednike u iznosu od 300.000 KM. Treba raditi na smanjenju poreznih obveza poljoprivrednika kako bi mogli normalno funkcionirati
 • Na području Općine djeluje preko 80 udruženja. NVO ili udruženja više puta su uključeni u političko djelovanje
 • Svi stanovnici imaju zdravstveno osiguranje. Općina ovjerava zdravstvene knjižice svima koji nisu na birou a treba im zdravstveno osiguranje. Svi se mogu liječiti ali plaćaju participaciju
 • Mediji su previše uključeni u formiranje javnog mišljenja. Uloga medija je negativna
 • Oružane snage BiH (vojsku) treba depolitizirati i nije dobro da se novci poreznih obveznika troše na vjerska hodočašća vojske (hadž, Lourd, Međugorje, proslave svetaca)
 • Ni NATO nije bez vjerskih obilježja
 • Centar za socijalni rad i policija surađuju sa mjesnim zajednicama
 • Agencija za razvoj općine Tešanj potiče ekonomski razvoj, za sad se sama financira, namiče sredstva i treba biti samoodrživa
 • Poticaje za ekonomski razvoj daje općina Tešanj – gradi industrijske i poljoprivredne zone (mala i srednja poduzeća). Potiče se ruralni razvoj kroz plasteničku proizvodnju u 52 domaćinstva. Šta kad ljudi proizvedu a nemaju gdje plasirati? Poljoprivredna zadruga planira razviti ovu djelatnost i udružiti sve poljoprivredne proizvođače, izgraditi hladnjaču i sušionicu
 • Otkup poljoprivrednih proizvoda se vrši preko otkupnih lista tako da proizvođači mogu odmah dobiti poticaj za proizvedeno i to od Općine (manje od Kantona)
 • Općina Tešanj ima strategiju razvoja koja se provodi a treba je stalno provjeravati i dopunjavati novim idejama
 • U MZ Kalošević žene proizvode i suše ljekovito bilje a okupljene su oko lokalnog udruženje žena (sekcija u MZ). Općina Tešanj im je dala besplatno 10 duluma zemlje na korištenje, osigurala sjemenski materijal i dala sušaru za bilje, voće i povrće
 • Treba kupovati domaće proizvode i štititi domaću proizvodnju i proizvođače.
 • Obrazovanje u BiH nije dobro i nije u skladu sa potrebama tržišta. Zakon o obrazovanju treba biti na nivou države. Budući da dio visokoobrazovanih mladih ljudi ne može naći posao u struci zapošljavaju se u proizvodnji. Kako bi se izbjegao ovaj problem općina Tešanj stipendira sve svoje studente a stipendije dodjeljuje prema potrebama iz općinske Strategije razvoja. Općina tako proizvodi mlade obrazovane kadrove kako bi zadovoljila potrebe vlastitog tržišta
 • Šta još treba mijenjati u obrazovanju? Naš obrazovnu sustav sveo se samo na teoriju. Na fakultetima treba inzistirati na praktičnom radu i stručnom osposobljavanju studenata za Struku. Fakulteti trebaju organizirati naučni istraživačke radove za studente
 • Pasivnost građana, povremeni i privremeni rad te manji postotak rada na crno se mogu označiti kao problem u ovoj Općini
 • Načelnik Općine je menadžer ali ga Općinsko vijeće nije moglo pratiti (ucjenjivali su ga)
 • Da bi načelnik mogao raditi mora imati većinu u Općinskom vijeću
 • Unatoč razvoju i dobrim idejama politika ima velikog utjecaja na događanja u Općini pa se događa da braća ne razgovaraju jer nisu na istoj političkoj liniji. Situacija se preslikala odozgo prema dole
 • Pošteno se radi i nema lopovluka, zato napredujemo
 • Nemamo u potpunosti izgrađen sistem po pitanju učešća MZ i građana u procesu donošenja odluka u Općini
 • MZ imaju status pravne osobe i imaju uposlene profesionalce na mjestu predsjednika MZ. Imaju urede, opremu za rad, koordinatora, i podršku Općine. Općina konzultira Vijeća MZ pri planiranju i provođenju projekata u MZ a nedostaci se ispravljaju tokom rada
 • Svi putovi u mjesnim zajednicama su asfaltirani; Općina osigurava posipni materijal i i svake godine sanira rupe na putevima u svim MZ, imaju osigurano zimsko održavanje puteva i sama mjesna zajednica sklapa ugovor direktno sa izvođačem.
 • U toku je rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijskog sustava u cijeloj Općini (većinu sredstava osigurala općina; Općinska administracija ima sluha za probleme stanovnika u MZ
 • MZ raspravljaju o proračunu općine; traži se mišljenje stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ;
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Tešanj treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.