travnik

Općina Travnik

Konatur bb
72270 Travnik
Srednjebosanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 511 277
e-mail: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Načelnici:

2004 – 2008: Tahir Lendo (SDA)

2008 – 2012: Tahir Lendo (SDA)

2012 – 2016: Admir Hadžiemrić (SDA)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bjelo Bučje – Pulac
 2. Bojna
 3. Centar
 4. Čukle
 5. Dolac Na Lašvi
 6. Dub
 7. Gluha Bukovica
 8. Goleš
 9. Gornji Dolac
 10. Grahovčići
 11. Guča Gora
 12. Han Bila
 13. Ilovača
 14. Kalibunar
 15. Karaula
 16. Koričani
 17. Kraljevice
 18. Maline
 19. Mehurić
 20. Mosor
 21. Mudrike
 22. Nova Bila
 23. Paklarevo
 24. Pirota
 25. Pokrajčići
 26. Potkraj
 27. Rudnik
 28. Slimena – Polje
 29. Stari Grad
 30. Šišava
 31. Turbe
 32. Višnjevo
 33. Vitovlje
 34. Zagrade

U okviru projektnih aktivnosti, u Travniku je 17. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

„Nemojte me štititi“

 • Koordinator za MZ kaže da nije uključen u radove u MZ
 • Važnost i teret MZ dolazi do izražaja kod prirodnih katastrofa zato je odluka o financiranju MZ bitna. Općina treba prenijeti više poslova na MZ
 • Općina ne brine o MZ a MZ bi trebale biti informirane o svemu što se događa u Općini. Nas niko ništa ne pita a traže informacije sa terena o stanovnicima, zemljištu, stoci…
 • Divim se ljudima koji rade u MZ
 • Općina ukida matične urede u MZ
 • Infrastruktura se radi sredstvima donatora (MZ Karaula vodovod)
 • MZ Turbe ima pozitivan primjer privatno-javnog partnerstva – Dom Kulture. Imamo dobar prostor za MZ, salu za sastanke, prostor za probe KUD-a…
 • Potrebna je teritorijalna reorganizacija MZ jer je prevelik broj MZ (MZ treba imati 3-5.000 stanovnika)
 • Općina planira projekt informatizacije svih MZ
 • Izgradnja hidroelektrana i vjetroelektrana – ne poštuju se stavovi i mišljenja MZ. Dozvole su izdane bez suglasnosti Zbora građana MZ a peticiju potpisalo 545 birača.
 • Jedna hidroelektrana je izgrađena a druga treba biti izgrađena. Trebaju platiti odštetu za 3 MZ (G.Bukovica, Višnjevo i Dub). U cijelom procesu planiranja i izgradnje hidroelektrana stanovnici MZ su izostavljeno
 • MZ su Općini podnijele aplikacije za kapitalna ulaganja – svaka MZ može aplicirati sa 5 prioriteta
 • Imamo 15 aktivnih klizišta a nijedno nije u potpunosti sanirano
 • MZ su razvlaštene
 • nemaju status pravne osobe, nemaju račune, prihode, urede, opremu za rad, podršku Općine pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Ne konzultiraju Vijeće MZ pri planiranju provođenju projekata u MZ; Od MZ se samo traži a dogovori se ne poštuju
 • Ustavne promjene su neophodne ali male su šanse da učestvujemo ili utječemo na ustavne reforme. Problem je u prevelikom broju nivoa vlasti – općina – kanton – entitet – država
 • Načelnici imaju sve u svojim rukama i sami odlučuju i to po nalogu njegove stranke
 • MZ se malo uključuju u rasprave o važnim pitanjima u Općini
 • Problemi stanovnika u MZ:
 • loša infrastruktura ( voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … )
 • nezaposlenost
 • nepotizam
 • korupcija
 • smanjenje nataliteta
 • odlazak mladih ljudi
 • nema komunikacije sa lokalnom upravom
 • stranačko djelovanje u MZ
 • aktivnosti u MZ je sve manje, općinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • MZ učestvuju na raspravama o proračunu općine i u Komisiji za planiranje i razvoj Općine
 • ne traži se suglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ; ne provode se izbori u MZ koji bi trebali biti nestranački: načelnik sluša samo one predsjednike MZ koji bliže načelniku po političkoj liniji
 • Predsjednici MZ ne mogu biti volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ
 • Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa
 • Šta se događa ako MZ uskrate informaciju?; Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu; Nadležnosti MZ se poštuju, npr.
 • Jedan stanovnik MZ je poklonio svoju zemlju MZ ali sad je zemlja prešla u vlasništvo Općine. OIK je dala sredstva za Omladinski dom ali je isto u općinskom vlasništvu u koji ista nije uložila niti marke
 • Nema suradnje MZ i NVO; suradnja sa općinskom upravom je na nuli i nije dobra; ekonomska situacije je loša; Općina ne konzultira MZ za radove u MZ
 • Mediji neće pratiti rad MZ i NVO ako nisu politički podobne
 • politika i političari sve diktiraju, ugrožena sloboda govora jer se ljudi boje reakcija političkih stranaka te mogu izgubiti posao ili stečene privilegije
 • Zakoni se ne provode, nismo ravnopravni pred zakonom
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo ga mijenjati
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO.

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Travnik treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Konatur bb
72270 Travnik
Srednjebosanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 30 511 277
e-mail: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Tahir Lendo (SDA)

2008 – 2012: Tahir Lendo (SDA)

2012 – 2016: Admir Hadžiemrić (SDA)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Bjelo Bučje – Pulac
 2. Bojna
 3. Centar
 4. Čukle
 5. Dolac Na Lašvi
 6. Dub
 7. Gluha Bukovica
 8. Goleš
 9. Gornji Dolac
 10. Grahovčići
 11. Guča Gora
 12. Han Bila
 13. Ilovača
 14. Kalibunar
 15. Karaula
 16. Koričani
 17. Kraljevice
 18. Maline
 19. Mehurić
 20. Mosor
 21. Mudrike
 22. Nova Bila
 23. Paklarevo
 24. Pirota
 25. Pokrajčići
 26. Potkraj
 27. Rudnik
 28. Slimena – Polje
 29. Stari Grad
 30. Šišava
 31. Turbe
 32. Višnjevo
 33. Vitovlje
 34. Zagrade
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Travniku je 17. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području ove općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

„Nemojte me štititi“

 • Koordinator za MZ kaže da nije uključen u radove u MZ
 • Važnost i teret MZ dolazi do izražaja kod prirodnih katastrofa zato je odluka o financiranju MZ bitna. Općina treba prenijeti više poslova na MZ
 • Općina ne brine o MZ a MZ bi trebale biti informirane o svemu što se događa u Općini. Nas niko ništa ne pita a traže informacije sa terena o stanovnicima, zemljištu, stoci…
 • Divim se ljudima koji rade u MZ
 • Općina ukida matične urede u MZ
 • Infrastruktura se radi sredstvima donatora (MZ Karaula vodovod)
 • MZ Turbe ima pozitivan primjer privatno-javnog partnerstva – Dom Kulture. Imamo dobar prostor za MZ, salu za sastanke, prostor za probe KUD-a…
 • Potrebna je teritorijalna reorganizacija MZ jer je prevelik broj MZ (MZ treba imati 3-5.000 stanovnika)
 • Općina planira projekt informatizacije svih MZ
 • Izgradnja hidroelektrana i vjetroelektrana – ne poštuju se stavovi i mišljenja MZ. Dozvole su izdane bez suglasnosti Zbora građana MZ a peticiju potpisalo 545 birača.
 • Jedna hidroelektrana je izgrađena a druga treba biti izgrađena. Trebaju platiti odštetu za 3 MZ (G.Bukovica, Višnjevo i Dub). U cijelom procesu planiranja i izgradnje hidroelektrana stanovnici MZ su izostavljeno
 • MZ su Općini podnijele aplikacije za kapitalna ulaganja – svaka MZ može aplicirati sa 5 prioriteta
 • Imamo 15 aktivnih klizišta a nijedno nije u potpunosti sanirano
 • MZ su razvlaštene
 • nemaju status pravne osobe, nemaju račune, prihode, urede, opremu za rad, podršku Općine pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Ne konzultiraju Vijeće MZ pri planiranju provođenju projekata u MZ; Od MZ se samo traži a dogovori se ne poštuju
 • Ustavne promjene su neophodne ali male su šanse da učestvujemo ili utječemo na ustavne reforme. Problem je u prevelikom broju nivoa vlasti – općina – kanton – entitet – država
 • Načelnici imaju sve u svojim rukama i sami odlučuju i to po nalogu njegove stranke
 • MZ se malo uključuju u rasprave o važnim pitanjima u Općini
 • Problemi stanovnika u MZ:
 • loša infrastruktura ( voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … )
 • nezaposlenost
 • nepotizam
 • korupcija
 • smanjenje nataliteta
 • odlazak mladih ljudi
 • nema komunikacije sa lokalnom upravom
 • stranačko djelovanje u MZ
 • aktivnosti u MZ je sve manje, općinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • MZ učestvuju na raspravama o proračunu općine i u Komisiji za planiranje i razvoj Općine
 • ne traži se suglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ; ne provode se izbori u MZ koji bi trebali biti nestranački: načelnik sluša samo one predsjednike MZ koji bliže načelniku po političkoj liniji
 • Predsjednici MZ ne mogu biti volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ
 • Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa
 • Šta se događa ako MZ uskrate informaciju?; Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu; Nadležnosti MZ se poštuju, npr.
 • Jedan stanovnik MZ je poklonio svoju zemlju MZ ali sad je zemlja prešla u vlasništvo Općine. OIK je dala sredstva za Omladinski dom ali je isto u općinskom vlasništvu u koji ista nije uložila niti marke
 • Nema suradnje MZ i NVO; suradnja sa općinskom upravom je na nuli i nije dobra; ekonomska situacije je loša; Općina ne konzultira MZ za radove u MZ
 • Mediji neće pratiti rad MZ i NVO ako nisu politički podobne
 • politika i političari sve diktiraju, ugrožena sloboda govora jer se ljudi boje reakcija političkih stranaka te mogu izgubiti posao ili stečene privilegije
 • Zakoni se ne provode, nismo ravnopravni pred zakonom
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo ga mijenjati
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO.
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Općinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Općina Travnik treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Općinska uprava i Općinsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Općinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnik i/ili predsjednik OV;
 • Načelnik, pomoćnici, predsjednik OV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Općinskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Općina i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Općinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Općinski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt općinskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Općinske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Općina bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Općinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Općine;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Općine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Općinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.