tuzla

Grad Tuzla

ZAVNOBiH-a 11
75000 Tuzla
Tuzlanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 307 307
e-mail: tuzla@tuzla.ba

Načelnici:

2004 – 2008: Jasmin Imamović (SDP)

2008 – 2012: Jasmin Imamović (SDP)

2012 – 2016: Jasmin Imamović (SDP)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnik
Mjesne zajednice
 1. Batva
 2. Brcanska Malta
 3. Breške
 4. Bukinje
 5. Centar
 6. Dobrnja
 7. Dokanj
 8. Donja Obodnica
 9. Dragunja
 10. Lipnica
 11. Obodnica
 12. Tuzla
 13. Grabovica
 14. Husino
 15. Jala
 16. Kiseljak
 17. Kreka
 18. Kula
 19. Lipnica
 20. Ljepunice
 21. Ljubace
 22. Mejdan
 23. Mosnik
 24. Mramor
 25. Novi Grad I
 26. Novi Grad II
 27. Par Selo
 28. Pasci Gornji
 29. Požarnica
 30. Simin Han
 31. Sjenjak
 32. Slatina
 33. Slavinovici
 34. Solana
 35. Solina
 36. Sr. Lipnica
 37. Stari Grad
 38. Ši Selo
 39. Šicki Brod
 40. Tušanj

U okviru projektnih aktivnosti, u Tuzli je 3. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području grada.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Mi smo za promjene ali nećemo učestvovati! Ljudi zatvaraju oči i usta kad je riječ o ustavnim reformama. Važno je ovaj proces uvrstiti u edukaciju građana, kroz web stranicu kao početnu tačku jer je građansko učešće je nedovoljno, nedostaci u nadležnostima
 • Trebamo se uključiti u ustavne reforme. Razlozi za nesudjelovanje su neznanje i neinformiranost građana. Zarobljeni smo u pitanje kako preživjeti a život trošimo na gluposti
 • Problem su ne samo Ustav BiH nego i entitetski i kantonalni ustavi koji nisu međusobno usuglašeni
 • Građani su nezainteresirani i pasivni
 • Esencijalna lista lijekova je problem – ne mogu se dobiti lijekovi koji su de mogli dobiti ranije
 • Slijepe i slabovidne osobe u lošem položaju – nama sudskog tumača, neprilagođena infrastruktura za kretanje, teško dolaze do pomagala (štap, naočale, toplomjer) zbog veoma složene procedure jer moraju popuniti 6 obrazaca, za slijepe i slabovidne osobe nije predviđeno izborno mjesto. Inače, osobe s invaliditetom imaju različita prava u raznim dijelovima BiH
 • Status žena žrtava rata, nasilja u obitelji nije ujednačen na prostoru cijele zemlje – nema socijalne i zdravstvene zaštite, nitko im ne garantira prava … Zakoni moraju biti na državnom nivou!
 • Pomoć građanima u mentalnoj nevolji – nemamo dostojanstvo jer nam ustav to ne dozvoljava, nego nas diskriminira. Kad građani nemaju dostojanstvo onda su i pasivni. Građanima treba vratiti dostojanstvo
 • Zakoni nisu u suglasju sa stvarnim životom i potrebama građana. Neki zakoni se tako često mijenjaju da ih nije moguće pratiti pa je tako netko rekao „u ovome izdanju zakona čitajte …“
 • Dvadeset godina je jako puno vremena a zemlje je još uvijek u lošem stanju. Moramo naći rješenje i izlaz iz ove situacije. Nema reda i odgovornosti, niko ni za šta ne odgovara, dijele se resursi … Neko nas je zaveo i podijelio a političarima ovakvo stanje odgovara
 • Ključno je pitanje Ustav i ustavne reforme i mora se promijeniti, ali kako? Teško! Ne možemo promijeniti ustav kad imamo na djelu sistem „kadija te tuži, kadija ti sudi“, imamo fazu najcrnjeg kapitalizma
 • Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH svako tumači kako hoće i kako mu odgovara. Potrebne su izmjene izbornog zakona
 • Svi građani daju svoj glas u ekskluzivno pravo da predstavlja jedan narod
 • Imamo višak administracije gdje su uposleni nekompetentni i neodgovorni
 • Kapu nam kroji netko drugi. Promjene nisu u interesu međunarodnoj zajednici
 • MZ su gurnute na rub egzistencije. Ruralne MZ su u lošijem položaju u odnosu na gradske
 • Obrazovanje je svedeno na niske grane
 • Djeca se iskorištavaju posebno kada je riječ o prosjačenju. Nema sustavne brige za djecu i mlade bez roditeljskog staranja
 • Dio prihoda od prirodnih resursa treba ići za potrebe i na razvoj mjesnih zajednica. MZ bi se izgrađivale od prirodnih resursa i bez pomoći općine
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, nemaju račune, prihode, urede, opremu za rad, koordinatora, podršku Grada (traže nas samo pred izbore!) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Problemi stanovnika u MZ: loša infrastruktura (voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … ), nezaposlenost, nepotizam, korupcija, smanjenje nataliteta, odlazak mladih ljudi, poplave i klizišta, nema komunikacije sa upravom, stranačko djelovanje u MZ (u vijeća MZ imenovani stranački ljudi); aktivnosti u MZ je sve manje, lokalna administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • U MZ nema rasprava o gradskom proračunu; ne traži se suglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ
 • ne provode se nestranački izbori u MZ
 • Predsjednici MZ ne mogu biti samo volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ; Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa; Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu
 • Postoji suradnja između MZ i NVO; suradnja sa općinskom upravom nije dobra; GU traži prioritete od MZ; međuljudski odnosi su dobri; ekonomska situacije je loša; Posebno su Romi u lošem položaju – ne rade i žive od prikupljanja sekundarnih sirovina
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo ga mijenjati
 • Ustavne promjene su neophodne
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Gradskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Grad Tuzla treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Gradska uprava i Gradsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Gradske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju gradonačelnik i/ili predsjednik GV;
 • Gradonačelnik, pomoćnici, predsjednik GV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Gradskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Gradske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Grad i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Gradskom komisijom za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Gradski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt gradskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Gradske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda (prema broju stanovnika) koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine,
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Grad bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Gradska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Grada;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Grada, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Grad u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

ZAVNOBiH-a 11
75000 Tuzla
Tuzlanski kanton
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 307 307
e-mail: tuzla@tuzla.ba

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Jasmin Imamović (SDP)

2008 – 2012: Jasmin Imamović (SDP)

2012 – 2016: Jasmin Imamović (SDP)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnik
Mjesne zajednice
 1. Batva
 2. Brcanska Malta
 3. Breške
 4. Bukinje
 5. Centar
 6. Dobrnja
 7. Dokanj
 8. Donja Obodnica
 9. Dragunja
 10. Lipnica
 11. Obodnica
 12. Tuzla
 13. Grabovica
 14. Husino
 15. Jala
 16. Kiseljak
 17. Kreka
 18. Kula
 19. Lipnica
 20. Ljepunice
 21. Ljubace
 22. Mejdan
 23. Mosnik
 24. Mramor
 25. Novi Grad I
 26. Novi Grad II
 27. Par Selo
 28. Pasci Gornji
 29. Požarnica
 30. Simin Han
 31. Sjenjak
 32. Slatina
 33. Slavinovici
 34. Solana
 35. Solina
 36. Sr. Lipnica
 37. Stari Grad
 38. Ši Selo
 39. Šicki Brod
 40. Tušanj
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Tuzli je 3. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području grada.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Mi smo za promjene ali nećemo učestvovati! Ljudi zatvaraju oči i usta kad je riječ o ustavnim reformama. Važno je ovaj proces uvrstiti u edukaciju građana, kroz web stranicu kao početnu tačku jer je građansko učešće je nedovoljno, nedostaci u nadležnostima
 • Trebamo se uključiti u ustavne reforme. Razlozi za nesudjelovanje su neznanje i neinformiranost građana. Zarobljeni smo u pitanje kako preživjeti a život trošimo na gluposti
 • Problem su ne samo Ustav BiH nego i entitetski i kantonalni ustavi koji nisu međusobno usuglašeni
 • Građani su nezainteresirani i pasivni
 • Esencijalna lista lijekova je problem – ne mogu se dobiti lijekovi koji su de mogli dobiti ranije
 • Slijepe i slabovidne osobe u lošem položaju – nama sudskog tumača, neprilagođena infrastruktura za kretanje, teško dolaze do pomagala (štap, naočale, toplomjer) zbog veoma složene procedure jer moraju popuniti 6 obrazaca, za slijepe i slabovidne osobe nije predviđeno izborno mjesto. Inače, osobe s invaliditetom imaju različita prava u raznim dijelovima BiH
 • Status žena žrtava rata, nasilja u obitelji nije ujednačen na prostoru cijele zemlje – nema socijalne i zdravstvene zaštite, nitko im ne garantira prava … Zakoni moraju biti na državnom nivou!
 • Pomoć građanima u mentalnoj nevolji – nemamo dostojanstvo jer nam ustav to ne dozvoljava, nego nas diskriminira. Kad građani nemaju dostojanstvo onda su i pasivni. Građanima treba vratiti dostojanstvo
 • Zakoni nisu u suglasju sa stvarnim životom i potrebama građana. Neki zakoni se tako često mijenjaju da ih nije moguće pratiti pa je tako netko rekao „u ovome izdanju zakona čitajte …“
 • Dvadeset godina je jako puno vremena a zemlje je još uvijek u lošem stanju. Moramo naći rješenje i izlaz iz ove situacije. Nema reda i odgovornosti, niko ni za šta ne odgovara, dijele se resursi … Neko nas je zaveo i podijelio a političarima ovakvo stanje odgovara
 • Ključno je pitanje Ustav i ustavne reforme i mora se promijeniti, ali kako? Teško! Ne možemo promijeniti ustav kad imamo na djelu sistem „kadija te tuži, kadija ti sudi“, imamo fazu najcrnjeg kapitalizma
 • Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH svako tumači kako hoće i kako mu odgovara. Potrebne su izmjene izbornog zakona
 • Svi građani daju svoj glas u ekskluzivno pravo da predstavlja jedan narod
 • Imamo višak administracije gdje su uposleni nekompetentni i neodgovorni
 • Kapu nam kroji netko drugi. Promjene nisu u interesu međunarodnoj zajednici
 • MZ su gurnute na rub egzistencije. Ruralne MZ su u lošijem položaju u odnosu na gradske
 • Obrazovanje je svedeno na niske grane
 • Djeca se iskorištavaju posebno kada je riječ o prosjačenju. Nema sustavne brige za djecu i mlade bez roditeljskog staranja
 • Dio prihoda od prirodnih resursa treba ići za potrebe i na razvoj mjesnih zajednica. MZ bi se izgrađivale od prirodnih resursa i bez pomoći općine
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, nemaju račune, prihode, urede, opremu za rad, koordinatora, podršku Grada (traže nas samo pred izbore!) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava
 • Problemi stanovnika u MZ: loša infrastruktura (voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … ), nezaposlenost, nepotizam, korupcija, smanjenje nataliteta, odlazak mladih ljudi, poplave i klizišta, nema komunikacije sa upravom, stranačko djelovanje u MZ (u vijeća MZ imenovani stranački ljudi); aktivnosti u MZ je sve manje, lokalna administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • U MZ nema rasprava o gradskom proračunu; ne traži se suglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ
 • ne provode se nestranački izbori u MZ
 • Predsjednici MZ ne mogu biti samo volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ; Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa; Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu
 • Postoji suradnja između MZ i NVO; suradnja sa općinskom upravom nije dobra; GU traži prioritete od MZ; međuljudski odnosi su dobri; ekonomska situacije je loša; Posebno su Romi u lošem položaju – ne rade i žive od prikupljanja sekundarnih sirovina
 • Izborni zakon nije dobar – trebamo ga mijenjati
 • Ustavne promjene su neophodne
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Gradskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Grad Tuzla treba svojim mjesnim zajednicama vratiti status pravne osobe i omogućiti otvaranje bankovnog računa te ih osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izrada planova, upravljanje projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 • Gradska uprava i Gradsko vijeće trebaju provoditi nestranačke izbore tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate za Vijeća svojih MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od općinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću ili upravi.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti i suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Gradske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju gradonačelnik i/ili predsjednik GV;
 • Gradonačelnik, pomoćnici, predsjednik GV i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Gradskog vijeća kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Gradske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Grad i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Gradskom komisijom za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Gradski proračun/budžet i financiranje MZ
 • Nacrt gradskog proračuna/budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Gradske uprave;
 • Prilikom izrade proračuna/budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda (prema broju stanovnika) koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine,
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Grad bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Gradska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Grada;
 1. Pri Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta tajnika u MZ ili jednog tajnika za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/osobne karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Grada, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Grad u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti općinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju surađivati sa Vijećima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.