ugljevik

Općina Ugljevik

Trg D. Mihajlovića bb
76330 Ugljevik
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 55 773 777
e-mail: opstinau@teol.net

Načelnici:

2004 – 2008: Vasilije Perić (SDS)

2008 – 2012: Vasilije Perić (SDS)

2012 – 2016: Vasilije Perić (SDS)

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Atmačići – Janjari
 2. Bogutovo Selo
 3. Brđani – Prokos
 4. Donja Krćina
 5. Donja Trnova
 6. Donje Zabrđe
 7. Glinje
 8. Gornja Krćina
 9. Gornja Trnova
 10. Gornje Zabrđe
 11. Jaković
 12. Korenita
 13. Maleševci
 14. Mezgraja
 15. Mezgraja – Kose
 16. Modran
 17. Novo Naselje
 18. Ravno Polje
 19. Sjever
 20. Srednja Trnova
 21. Stari Ugljevik
 22. Tutnjevac
 23. Ugljevička Obrijež
 24. Ugljevik Centar
 25. Ugljevik Selo

U okviru projektnih aktivnosti, u Ugljeviku je 3. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Nema promjena na bolje, narod se pita samo od izbora do izbora
 • Stalno nas plaše ratom. Manipuliraju nama!
 • Može li se putem izbora išta promijeniti? Naši političari nisu glavni krivci, Oni su samo jedan od instrumenata.
 • Političari mogu sve kupiti, možemo izići na izbore ali vreće i rezultati u njima stići će onakvi kakvi trebaju biti
 • Na djelu je nepotizam – dam ti sve na rodbinskoj osnovi. Npr. Jedan naš sugrađanin je na funkciji u TE i još je član pet odbora i komisija.
 • Resursi u MZ – od korištenja ugljena i kamenoloma općina nema nikakvu naknadu. Eksploatacijom uglja i kamena devastirali su puteve i zagadili okoliš. Stanovnici su pokušali ali ništa nisu uspjeli promijeniti. Čiji su ugalj i kamen? Naš! Ljudi su skeptični i misle da se ništa ne može promijeniti
 • U MZ Stari Ugljevik postoji rudnik uglja gdje je jedan dio u državnom vlasništvu a drugi dio u privatnom zakupu. Davanjem dijela u privatni zakup došlo je u pitanje privatno zemljište i ljudi su u neizvjesnosti.
 • Jedna strana vlada u Termoelektrani a druga u Općini (preko 30 poduzeća)
 • Manje stranke se trebaju udružiti na izborima kao bi se spriječile izborne prevare jer rako niste na liniji vladajućih političkih stranaka onda nećete dobiti ništa!
 • Sve se prelilo u privatne džepove.
 • Mi se trebamo promijeniti da bismo išta drugo promijenili – kad me ne mognete kupiti onda će se sve promijeniti.
 • Javne nabavke su izvor korupcije, npr. prilikom asfaltiranja stavlja se duplo tanji sloj asfalta koji ubrzo propadne.
 • Korupcija je kod nas glavni problem. S druge strane mi ćemo brzo izumrijeti jer je sve zagađeno od Termoelektrane. Ranije je meteorološka stanica pratila zagađenja, sad je više nema.
 • MZ je ugrožena, oduzeli su im imovinu. MZ bi trebala imati naknadu i sredstva za projekte od rente koju plaća TE općini Ugljevik (6,5 mil. KM godišnje ili 50 % općinskog budžeta)
 • Električni vodovi prolaze iznad naselja i ljudi obolijevaju od karcinoma.
 • Lovačko udruženje ističe problem suzbijanja bjesnoće kod lisica jer imaju 13-14 slučajeva bjesnoće godišnje.
 • Obični građani snose odgovornost, ne političari. Zloupotrebljavaju nas svake 4 godine – zaslužuju nagradu ili kaznu na izborima! Ko je na vlasti već 20 godina treba da ode s vlasti jer ništa nisu uradili da se situacija popravi
 • U rudniku i Termoelektrani radi dosta ljudi. Ranije kad bi dobili platu radnici bi bili veseli i hodali dignute glave, sad kad dobuju platu tužni su i idu pognute glave. Tonemo, sve nam je interes. Stranačje nas je pokopalo!
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, nemaju račune (od 2008.), prihode, urede, opremu za rad, koordinatora, podršku Grada (traže nas samo pred izbore!) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava. Ne konzultiraju Vijeće MZ pri planiranju provođenju projekata u MZ; Od MZ se samo traži a dogovori se ne poštuju.
 • Problemi stanovnika u MZ:
 • loša infrastruktura ( voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … )
 • nezaposlenost
 • nepotizam
 • korupcija
 • smanjenje nataliteta
 • odlazak mladih ljudi
 • poplave i klizišta
 • nema komunikacije sa lokalnom upravom
 • stranačko djelovanje u MZ (u vijeća MZ imenovani ljudi)
 • aktivnosti u MZ je sve manje, općinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ.
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • U MZ nema rasprava o proračunu općine; ne traži se suglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ
 • ne provode se izbori u MZ koji bi trebali biti nestranački: načelnik sluša samo one predsjednike MZ koji bliže načelniku po političkoj liniji
 • Predsjednici MZ ne mogu biti volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ
 • Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa
 • Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu
 • Nadležnosti MZ se poštuju, npr. Jedan stanovnik MZ je poklonio svoju zemlju MZ ali sad je zemlja prešla u vlasništvo Općine. OIK je dala sredstva za Omladinski dom ali je isto u općinskom vlasništvu u koji ista nije uložila niti marke.
 • Ne postoji suradnja MZ i NVO
 • suradnja sa općinskom upravom nije dobra ali traži prioritete od MZ i ne konzultira MZ za radove u MZ
 • Dio prihoda od prirodnih resursa treba ići za potrebe i na razvoj mjesnih zajednica. MZ bi se izgrađivale od prirodnih resursa i bez pomoći općine ali ne mogu se dogovoriti
 • Mediji neće pratiti rad MZ i NVO ako nisu politički podobne
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

Preporuke Opštinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Budući da mjesne zajednice u RS nisu pravne osobe, tj. nisu registrirane, nemaju identifikacijski broj i bankovni račun, predlažemo da opštine i gradovi pokrenu inicijativu na razini RS-a za ponovnim uspostavljanjem statusa mjesne zajednice kao pravne osobe kako bi mogle samostalno raditi na rješavanju potreba i problema lokalnog stanovništva.
 • Dok se status MZ ne promijeni, predlažemo da opštinska uprava otvori podračun za projekte mjesnih zajednica a da opštinske službe u njihovo ime izrađuju aplikacije i projekte te na taj način namaknu sredstva iz domaćih i inozemnih izvora sredstava.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine trebaju provoditi nestranačke izbore za Savjete MZ tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate u Savjete MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od opštinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine ili upravi.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine treba svoje MZ osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izradi planova i projekata, upravljanju projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti, suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Opštinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnica/načelnik i/ili predsjednik OS;
 • Načelnica/načelnik, pomoćnici, predsjednik OS i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Opštinske Skupštine kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Opština i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Opštinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Opštinski budžet i financiranje MZ
 • Nacrt opštinskog budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Opštinske uprave;
 • Prilikom izrade opštinskog budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Opština bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Opštinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Opština;
 1. Pri opštinskoj Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta sekretara u MZ ili jednog sekretara za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/lične karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Opštine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Opštinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti opštinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju sarađivati sa Savjetima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.
+ Opće informacije

Trg D. Mihajlovića bb
76330 Ugljevik
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 55 773 777
e-mail: opstinau@teol.net

+ Političke informacije

Načelnici:

2004 – 2008: Vasilije Perić (SDS)

2008 – 2012: Vasilije Perić (SDS)

2012 – 2016: Vasilije Perić (SDS)

+ Demografske informacije
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine:
0
stanovnika
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine:
0
stanovnika
Mjesne zajednice
 1. Atmačići – Janjari
 2. Bogutovo Selo
 3. Brđani – Prokos
 4. Donja Krćina
 5. Donja Trnova
 6. Donje Zabrđe
 7. Glinje
 8. Gornja Krćina
 9. Gornja Trnova
 10. Gornje Zabrđe
 11. Jaković
 12. Korenita
 13. Maleševci
 14. Mezgraja
 15. Mezgraja – Kose
 16. Modran
 17. Novo Naselje
 18. Ravno Polje
 19. Sjever
 20. Srednja Trnova
 21. Stari Ugljevik
 22. Tutnjevac
 23. Ugljevička Obrijež
 24. Ugljevik Centar
 25. Ugljevik Selo
+ Lokalna problematika

U okviru projektnih aktivnosti, u Ugljeviku je 3. novembra 2015. godine održan sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Prisutni su upoznati sa ciljevima projekta, komunikacijskom platformom, te su kroz diskusiju iznijeli svoje stavove i probleme sa kojima se susreću lokalne zajednice na području općine.

PROBLEMATIKA I MIŠLJENJA KOJA SU ISTAKNUTA OD STRANE SUDIONIKA NA SASTANKU

Rasprava o lokalnim problemima (sadržaj diskusije)

 • Nema promjena na bolje, narod se pita samo od izbora do izbora
 • Stalno nas plaše ratom. Manipuliraju nama!
 • Može li se putem izbora išta promijeniti? Naši političari nisu glavni krivci, Oni su samo jedan od instrumenata.
 • Političari mogu sve kupiti, možemo izići na izbore ali vreće i rezultati u njima stići će onakvi kakvi trebaju biti
 • Na djelu je nepotizam – dam ti sve na rodbinskoj osnovi. Npr. Jedan naš sugrađanin je na funkciji u TE i još je član pet odbora i komisija.
 • Resursi u MZ – od korištenja ugljena i kamenoloma općina nema nikakvu naknadu. Eksploatacijom uglja i kamena devastirali su puteve i zagadili okoliš. Stanovnici su pokušali ali ništa nisu uspjeli promijeniti. Čiji su ugalj i kamen? Naš! Ljudi su skeptični i misle da se ništa ne može promijeniti
 • U MZ Stari Ugljevik postoji rudnik uglja gdje je jedan dio u državnom vlasništvu a drugi dio u privatnom zakupu. Davanjem dijela u privatni zakup došlo je u pitanje privatno zemljište i ljudi su u neizvjesnosti.
 • Jedna strana vlada u Termoelektrani a druga u Općini (preko 30 poduzeća)
 • Manje stranke se trebaju udružiti na izborima kao bi se spriječile izborne prevare jer rako niste na liniji vladajućih političkih stranaka onda nećete dobiti ništa!
 • Sve se prelilo u privatne džepove.
 • Mi se trebamo promijeniti da bismo išta drugo promijenili – kad me ne mognete kupiti onda će se sve promijeniti.
 • Javne nabavke su izvor korupcije, npr. prilikom asfaltiranja stavlja se duplo tanji sloj asfalta koji ubrzo propadne.
 • Korupcija je kod nas glavni problem. S druge strane mi ćemo brzo izumrijeti jer je sve zagađeno od Termoelektrane. Ranije je meteorološka stanica pratila zagađenja, sad je više nema.
 • MZ je ugrožena, oduzeli su im imovinu. MZ bi trebala imati naknadu i sredstva za projekte od rente koju plaća TE općini Ugljevik (6,5 mil. KM godišnje ili 50 % općinskog budžeta)
 • Električni vodovi prolaze iznad naselja i ljudi obolijevaju od karcinoma.
 • Lovačko udruženje ističe problem suzbijanja bjesnoće kod lisica jer imaju 13-14 slučajeva bjesnoće godišnje.
 • Obični građani snose odgovornost, ne političari. Zloupotrebljavaju nas svake 4 godine – zaslužuju nagradu ili kaznu na izborima! Ko je na vlasti već 20 godina treba da ode s vlasti jer ništa nisu uradili da se situacija popravi
 • U rudniku i Termoelektrani radi dosta ljudi. Ranije kad bi dobili platu radnici bi bili veseli i hodali dignute glave, sad kad dobuju platu tužni su i idu pognute glave. Tonemo, sve nam je interes. Stranačje nas je pokopalo!
 • MZ su razvlaštene, nemaju status pravne osobe, nemaju račune (od 2008.), prihode, urede, opremu za rad, koordinatora, podršku Grada (traže nas samo pred izbore!) pa su tako ograničeni da sami riješe lokalne potrebe i probleme stanovnika putem vijeća MZ i bez pomoći općinske uprave tj. iz alternativnih izvora sredstava. Ne konzultiraju Vijeće MZ pri planiranju provođenju projekata u MZ; Od MZ se samo traži a dogovori se ne poštuju.
 • Problemi stanovnika u MZ:
 • loša infrastruktura ( voda, kanalizacija, putovi, igrališta, nedostatak zelenih površina, oglasne table … )
 • nezaposlenost
 • nepotizam
 • korupcija
 • smanjenje nataliteta
 • odlazak mladih ljudi
 • poplave i klizišta
 • nema komunikacije sa lokalnom upravom
 • stranačko djelovanje u MZ (u vijeća MZ imenovani ljudi)
 • aktivnosti u MZ je sve manje, općinska administracija nema sluha za probleme stanovnika MZ.
 • MZ se nalaze između dvije vatre: stanovnika s jedne strane i općinske uprave s druge strane; posjećuju ih samo pred izbore
 • Nema rasprava o projektima koji se provode ili se namjeravaju provoditi u MZ niti itko konzultira ili pita Vijeća MZ za mišljenje
 • U MZ nema rasprava o proračunu općine; ne traži se suglasnost stanovnika MZ za dodjelu koncesija i korištenje resursa u MZ
 • ne provode se izbori u MZ koji bi trebali biti nestranački: načelnik sluša samo one predsjednike MZ koji bliže načelniku po političkoj liniji
 • Predsjednici MZ ne mogu biti volonteri trošiti svoje vrijeme i nerijetko novac – trebaju biti plaćene osobe (sekretari profesionalci) zato ima MZ koje su neaktivne
 • NVO trebaju pokrenuti inicijativu za drugačiji status MZ
 • Svi predsjednici MZ moraju zajedno raditi na poboljšanju statusa
 • Savjeti MZ se trebaju udružiti u zajedničku inicijativu
 • Nadležnosti MZ se poštuju, npr. Jedan stanovnik MZ je poklonio svoju zemlju MZ ali sad je zemlja prešla u vlasništvo Općine. OIK je dala sredstva za Omladinski dom ali je isto u općinskom vlasništvu u koji ista nije uložila niti marke.
 • Ne postoji suradnja MZ i NVO
 • suradnja sa općinskom upravom nije dobra ali traži prioritete od MZ i ne konzultira MZ za radove u MZ
 • Dio prihoda od prirodnih resursa treba ići za potrebe i na razvoj mjesnih zajednica. MZ bi se izgrađivale od prirodnih resursa i bez pomoći općine ali ne mogu se dogovoriti
 • Mediji neće pratiti rad MZ i NVO ako nisu politički podobne
 • Šutnja administracije – ne odgovaraju na pisane upite i zahtjeve MZ i NVO
+ Glas lokalne zajednice

Ovdje može biti vaša priča!

Javite nam se!

+ Preporuke

Preporuke Opštinskoj upravi

 1. Status mjesnih zajednica i izbori u mjesnim zajednicama
 • Budući da mjesne zajednice u RS nisu pravne osobe, tj. nisu registrirane, nemaju identifikacijski broj i bankovni račun, predlažemo da opštine i gradovi pokrenu inicijativu na razini RS-a za ponovnim uspostavljanjem statusa mjesne zajednice kao pravne osobe kako bi mogle samostalno raditi na rješavanju potreba i problema lokalnog stanovništva.
 • Dok se status MZ ne promijeni, predlažemo da opštinska uprava otvori podračun za projekte mjesnih zajednica a da opštinske službe u njihovo ime izrađuju aplikacije i projekte te na taj način namaknu sredstva iz domaćih i inozemnih izvora sredstava.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine trebaju provoditi nestranačke izbore za Savjete MZ tj. omogućiti da građani sami prelože svoje kandidate u Savjete MZ jer sve mjesne zajednice nisu jednako tretirane od opštinske uprave tj. bolje su pozicionirane one koje su bliže čelnicima u lokalnoj upravi po političkoj liniji ili imaju svoje predstavnike u Skupštini opštine ili upravi.
 • Opštinska uprava i Skupština opštine treba svoje MZ osposobiti za samostalan rad organiziranjem obuke o upravljanju MZ, komunikaciji sa općinskom upravom, građanima i medijima, izradi planova i projekata, upravljanju projektima te namicanje sredstava za provedbu tih projekata.
 1. Poboljšanje informiranosti, komunikacije, transparentnosti, suradnje i bržeg rješavanja problema i potreba stanovnika MZ
 • Organizirati redovite sastanke Opštinske uprave sa predstavnicima mjesnih zajednica svaka tri mjeseca (po potrebi i češće). Bilo bi dobro da se ovi sastanci održavaju sa predstavnicima službe za razvoj, a bilo bi poželjno da na sastancima sudjeluju načelnica/načelnik i/ili predsjednik OS;
 • Načelnica/načelnik, pomoćnici, predsjednik OS i vijećnici trebaju obaviti konstruktivne posjete mjesnim zajednicama tj. na terenu se upoznati s problemima i potrebama stanovnika i tako zadobiti povjerenje građana;
 • Predstavnike MZ treba pozivati na sjednice Opštinske Skupštine kada se raspravlja o temama vezanim za područje MZ;
 • Treba razviti i usvojiti bolji, institucionalni mehanizam komuniciranja i raspodjele sredstava, tj. transparentniji način od uobičajenih osobnih kontakata između predstavnika MZ i Općinske uprave;
 • Predsjednici i Vijeća MZ ne smiju se zaobilaziti ili izostavljati prilikom provođenja bilo kakvih projekata ili aktivnosti na području mjesne zajednice, tj. Opština i sve druge razine vlasti mora obvezno informirati, konzultirati i uključiti vodstvo MZ u planiranje i realizaciju projekata;
 • Prilagoditi aktivnosti u skladu s različitim potrebama u urbanim i ruralnim zajednicama. U gradskim, budući da su manje optimistične po pitanju održivosti građanskog aktivizma, organizirati forume za razmjenu dobrih iskustava iz prakse i predstaviti uspješne građanske inicijative iz drugih gradskih zajednica u BiH. U ruralnim sredinama, održati obuku o vještinama komuniciranja i upravljanja za bolji rad postojeće, ali trenutno dezorijentirane energije za lokalni angažman.
 • Kroz rad sa Opštinskom komisijama za mjesne zajednice, razviti program obraćanja stanovništvu, što će pokrenuti odvijanje sastanaka za lokalno planiranje i umnožiti neposredno komuniciranje građana s gradskim službenicima, vijećnicima a posebice s predstavnicima mjesnih zajednica;
 1. Opštinski budžet i financiranje MZ
 • Nacrt opštinskog budžeta obavezno uputiti na raspravu u mjesne zajednice i pribaviti pisano mišljenje i prijedloge vijeća svih MZ – tako će se povećati transparentnost i povjerenje stanovnika u rad Opštinske uprave;
 • Prilikom izrade opštinskog budžeta, sva proračunska sredstva namijenjena za MZ podijeliti na tri proračunske stavke:
  a) za materijalne troškove ureda koji bi bili isplaćeni MZ početkom godine;
  b) za projekte u MZ – za ova sredstva Opština bi raspisala natječaj, mjesne zajednice bi podnijele prijedloge projekata a posebna Opštinska komisija bi, po unaprijed utvrđenim kriterijima, odobravala sredstva mjesnim zajednicama;
  c) ukoliko u budžetu nema stavke „projekti mjesnih zajednica“ onda projekte koje mjesne zajednice odrede kao prioritete uključiti u kapitalne investicije Opština;
 1. Pri opštinskoj Službi zaduženoj za MZ, imenovati koordinatora za mjesne zajednice sa jasnim opisom radnih obveza, koji će servisirati i koordinirati rad svih MZ (predstavnici mjesnih zajednica rade volonterski za dobrobit svih stanovnika trošeći svoje vrijeme i nerijetko novac a vrlo često su izloženi pritisku, kritikama i različitim sumnjama).
 • Predstavnici MZ predlažu uspostavu profesionalnog radnog mjesta sekretara u MZ ili jednog sekretara za više mjesnih zajednica;
 1. Prikupiti profile/lične karte mjesnih zajednica (sa slikama) i postaviti ih na službenu WEB stranicu Opštine, redovito dopunjavati promjene u MZ i realizirane projekte/inicijative. Ovakav način predstavljanja MZ veoma je koristan radi „snimanja“ stanja na terenu za svaku MZ i za Opštinu u cijelosti te mogućeg prikupljanja sredstava za rješavanje pojedinačnih potreba i problema stanovnika (donatori, dijaspora, pojedinci);
 2. S obzirom da je veoma malo žena u tijelima mjesnih zajednica, potrebno je promicati razvoj lokalne strategije što će poticati uključenje žena u proces izbora za tijela mjesnih zajednica, a posebice u to uključiti žene vijećnice. U planiranje i akcije u MZ uključiti žene – stanovnice MZ;
 3. Pozvati lokalna sredstva informiranja (radio) da izvještavaju javnost o aktivnostima i inicijativama mjesnih zajednica te otvorenosti opštinske uprave ka mjesnoj samoupravi;
 4. Nevladine organizacije trebaju sarađivati sa Savjetima MZ, provoditi zajedničke projekte i dobiti odobrenje za aktivnosti koje planiraju provesti u mjesnim zajednicama.