Shvaćajući značaj i neodložnu potrebu za poduzimanje aktivnosti u ovom pravcu, Centar za građansku suradnju u Livnu realizirao je projekt pod naslovom: Naš Ustav, naš život. Cilj je doći do percepcije, mišljenja i stavova građana sa cijelog područja BiH o značaju ustava za svakodnevni život građana. U uskoj vezi s tim je potreba utvrđivanja stepena participacije građana u odlučivanju u primarnim demokratskim oblicima društvene organizacije, u mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama.

Da bi se došlo do ovih saznanja napravljen je reprezentativni uzorak za cijelu BiH koji je uključio 33 općine i grada. U razdoblju od kraja 9. do kraja 12. mjeseca 2015. godine u tim općinama održani su sastanci s mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama, na kojima je svoje stavove i ocjene iznijelo 550 sudionika. U nastavku Vam donosimo analizu, autora: profesora emeritusa Kasima Trnke, i doc. dr. Zlatana Begića u kontekstu važećih ustavnih rješenja i sa stanovišta mogućih ustavnih promjena što će, na kraju, biti izloženo u obliku preporuka.